رایزنی وزارت محیط زیست عراق با آزمایشگاه دانشگاه العمید درباره همکاری در زمینه های زیست محیطی و آب

هیات وزارت محیط زیست عراق با دانشگاه العمید درباره راههای همکاری علمی مشترک در زمینه آزمایشات زیست محیطی، آب و غیره بحث و گفتگو کرد.

هیات اداره فنی از بخش آب در وزارت محیط زیست عراق با پرسنل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه جهت اطلاع از ظرفیتهای آزمایشگاه، دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته آن که در پیشبرد پژوهشهای علمی این کشور سهیم است رایزنی کرد.

این هیات وزارتی ضمن ابراز شگفتی نسبت به امکانات آزمایشگاه تمایل خود را نیز برای همکاری مشترک میان دو طرف در زمینه آزمایشات زیست محیطی و غیره ابراز نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: