Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi'nden bir ilk daha: Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) ansiklopedisi

Mukaddes Türbe yeni bir eser ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mukaddes Türbe Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü bünyesinde görev yapan Telif ve Araştırmalar Birimi, Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında özel ansiklopedi yayınlamaya hazırlanıyor.

Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü Kütüphane Şubesinde görev yapan Telif ve Araştırmalar Birimi adına Uluslar arası El-Kefîl Ağı'na açıklamalarda bulunan Şeyh Mahmud Safî ansiklopedide neler alacağına dair bilgi verdi.
Safî Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında yazılmış tüm Arapça şiirleri bir araya getirmek ,için çalıştıklarını ve bu kapsamda "Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkındaki şiirler" ünvanı altında ansiklopedinin ilk iki cildinde yayına hazırlık aşamasına gelindiğini söyledi.

Ansiklopedi sadece şiir ile kısıtlı kalmayacak. Safî, Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında yazılmış makaleleri de bir araya getireceklerini ifade etti ve geçtiğimiz yüzyılın kırklı yıllarından günümüz internet makalelerine kadar Hz. Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında yazılmış tüm yazıları "Hz. Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında yazılanlar" adlı ciltte toplayacaklarını söyledi.

Eser bununla yetinmiyor. Safî ayrıca Hz.Ebulfazl Abbas'ın yanı başında defnolunan şahsiyetleri de " Hz. Ebulfazl Abbas'ın (Aleyhisselâm) yanıbaşındaki tanınmış kişilikler" başlığı altında anlatacaklarını ve aralarında Şeyh Muhammed Ali Sîbeveyh gibi çok meşhur alimlerin de yer aldığı Hz.Ebulfazl Abbas'ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı'nda cemaat namazı kıldıran şahsiyetleri de "Hz.Ebulfazl Abbas'ın (Aleyhisselâm) Sahn-ı Şerîf'inde cemaat imamlığı yapan herkes" başlığının altında irdeleyecekleri bilgisini verdi.

Safî son olarak şunları söyledi:

"Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkında meşhur imamların,alimlerin, düşünürlerin ve yazarların sözlerinin yer alacağı bir ek bölümün de gelmesi muhtemeldir, İnşa'Allah.”

“Allah-u Teâlâ'dan amellerimizin kabulünü ve hem mektebimize, hem de Ebulfazl Abbas'a (Aleyhisselâm) sürekli hizmet edebilmeye bizleri muvaffak etmesini niyaz ederiz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: