Seyyid Sistanî’den İsveç’te Mushaf-ı Şerîf’in Yakılması Olayına Kınama ve Birleşmiş Milletler’e Bu Tarz Olayların Tekrarlanmasını Önleyici Aktif Adım Atma Çağrısı

Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistanî (Gölgesi Daim Olsun) İsveç Krallığı’nda meydana gelen menfur hadiseyi kınadı ve Birleşmiş Milletler’e bu tarz olayların yeniden tekrarlanmasını önleyecek aktif adımlar atması çağrısında bulundu.Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Sistanî, İsveç Krallığı’nda polis izniyle bir Kur’an-i Kerîm nüshasının yakılması saldırısı hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne açık bir mektup yazdı. Mektupta yer alan metin şöyle:Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres.Sizleri saygı ve takdirle selamlarım.Akabinde de şunu ifade etmek isterim: Medya organları, bir kişinin İsveç Krallığı'nda İslam dinine hakaret etmek amacıyla Kuran-ı Kerim'in bir kopyasına saldırdığını ve bazı sayfalarını yaktığını aktarmıştır.Son yıllarda benzer talihsiz bir davranış birçok farklı ülkede gerçekleşmiştir. Ancak burada dikkat çeken nokta; bu sefer ifade özgürlüğüne saygı gerektiğini iddia eden bir mazeretle İsveç polisinin resmi izniyle bunun gerçekleşmiş olmasıdır!Ancak, ifade özgürlüğünün saygı göstermek asla böyle utanç verici bir davranışı haklı çıkarmadığı kesindir. Bu davranış, dünyada sayısı iki milyarı bulan Müslümanın kutsal değerlerine açık bir saldırıdır ve hem aşırılık yanlısı fikirlerin hem de yanlış uygulamaların yayılması için uygun bir ortam yaratılmasına yol açacaktır.Yüce Dini Merceiyet yaşananlarını kınadığını belirtmektedir. Yüce Dini Merceiyet ayrıca Birleşmiş Milletler’e buna benzer olayların yeniden yaşanmasını engelleyecek aktif adımlar atması ve (başka) devletleri bu tarz olayların meydana gelmesine tölerans gösteren yasaları gözden geçirmeye teşvik etmesi çağrısında bulunmaktadır. Yüce Dini Merceiyet bunun yanı sıra farklı ,farklı dinlerin ve düşünce sistemlerinin takipçileri arasında karşılıklı saygıya ve hakkı gözetmeye dayalı barışçıl bir arada yaşama özgü değerlerin sağlamlaştırılması çağrısında bulunmaktadır.Necef-i Eşref29 Haziran 2023 / 10 Zilhicce 1444
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: