از سرگیری دومین مرحله از طرح ملی امیر القراء

مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی دومین مرحله از هفتمین دوره پروژه ملی امیر القرا را از سر گرفت. مرکز پروژه‌های قرآنی وابسته به مجمع بر این فعالیت نظارت دارد.

سيد محمد رضا الزبيدی، مدیر اجرایی پروژه گفت: دومین مرحله از هفتمین طرح ملی امیر القرا به مدت ۱۵ روز ادامه دارد و اجرای برخی برنامه‌های فرهنگی و فکری مختلف را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: دومین مرحله شاهد مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع دینی، فرهنگی و سرگرمی و تداوم ارائه دروس روزانه فنی در زمینه حفظ تلاوت و تقویت قرائت قرآن است.

الزبیدی گفت: هدف این پروژه رشد استعدادهای قرآنی نوجوانان ۱۸ ساله و کمتر از آن است. هفتمین دوره این پروژه شاهد مشارکت بیش از ۱۰۰ قاری است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: