آمادگی کامل بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی برای استقبال از میهمانان نخستین هفته بین المللی امامت

بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی از آمادگی کامل خود برای استقبال از میهمانان نخستین هفته بین المللی امامت خبر داد.

اسماعيل عباس، مسئول واحد هتلداری این بخش گفت: واحد ما اقدامات خود را برای استقبال از مهمانان هفته امامت چه از داخل عراق یا خارج آن نهایی کرده است. پرسنل واحد همه خدمات اعم از اسکان و غذا را به آنها ارائه خواهد داد و تلاش خواهند کرد تا سایر نیازهای آنها را تامین نماید.

وی ادامه داد: بنا به دستور تولیت آستان قدس عباسی و در رأس آن جناب سید احمد صافی (دام عزه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی همه ظرفیت‌های خود را به کار بستیم و نهایت تلاش خود را برای انعکاس تصویری مثبت از توجه آستان قدس عباسی به میهمانان خود مبذول داشتیم به ویژه اینکه این رویداد بسیاری از شرکت کنندگان از سایر کشورها را جذب خواهد نمود.

آستان قدس عباسی برنامه‌های هفته امامت را در شانزدهم تیر با شعار (نبوت و امامت دو همتای جدایی ناپذیرند) برگزار می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: