برگزاری کارگاه هوش مصنوعی برای کارکنان آستان قدس عباسی

مرکز فناوری اطلاعات الکفیل وابسته به دانشگاه الکفیل کارگاه تخصصی را درباره هوش مصنوعی برای پرسنل آستان قدس عباسی برگزار کرد.

مصطفى محمود، مدرس و برنامه نویس کارگاه گفت: این کارگاه به همت مرکز فناوری اطلاعات الکفیل و با همکاری بخش آموزش عالی آستان قدس با هدف آشنایی کارکنان با هوش مصنوعی، اهمیت آن، همسویی آنها با پیشرفت حاصل در این زمینه و ارتقای سطح آگاهی پرسنل برگزار شد.

وی اظهار داشت: هوش مصنوعی اهمیت بسزایی در بهبود تعامل با تکنولوژی دارد و در پژوهش‌ها، نگارش محتوا و توسعه شخصی و سازمانی بکار می رود. بسیاری از نشست‌ها در این زمینه با هدف ارتقای فنی و شناختی کارکنان برگزار خواهد شد.

سيد حسنين الموسوی، مدیر مرکز فهرست نویسی گفت: برنامه های هوش مصنوعی علاوه بر نقشی که در مسائل فنی و نویسندگی دارد، برای توسعه کار همکاران نیز مفید است. این برنامه‌ها به توسعه امور فنی و تکنولوژی آستان قدس کمک می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: