Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kur'ân-i Kerîm Enstitüsü yaz kursunu başlattı

Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kur'ân-i Kerîm Enstitüsü faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü okullarda eğitim gören yetişme çağındaki gençlere yönelik düzenlenecek olan; doğru Kur'ân-i Kerîm kıraatı, hafızlık ve tecvîd kurallarının öğretileceği yaz dönemi kursunu başlattı.

Hz.Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi we Âlihi) "Çocuklarınızı üç dalda edeplendiriniz (eğitiniz): Peygamberinizin sevgisi, O'nun Ehlibeyti'nin sevgisi ve Kur'ân okuma) mealindeki hadisi ışığında harekete geçen Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kur'ân-i Kerîm Enstitüsübu alanda çok sayıda faaliyet düzenliyor. Kurs okulların tatil oluşunu çocuk ve gençler için en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Enstitü müdürü Şeyh Cevâd Nasrawî Uluslararası El-Kefîl Ağı'na açıklama yaparak şunları söyedi: Kur'an kursları; Mukaddes Türbe'nin eğitim ve yetiştirme yollarından biridir. Kur'ân-i Kerîm öğretilerini, İslami adabı ve Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ahlakını yaymaya yöneliktir. İnsanların Dini ruhu,zahitliği (dünya ile gönül bağını koparmayı) ve ahlakı telkin ederek toplumu yetiştirmeyi hedefler. Mukaddes Türbe idaresi;bunun kursa katılan herkes nezdinde bilfiil gerçekleşmesini arzu etmektedir. Böylelikle düşman fikir akımları ile yüzleştiklerinde silah olarak Kur'ân-i Kerîm'den istifade edebileceklerdir."

Nasrawî; başta Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) Efendimiz'in Mukaddes Ziyaretgâhı olmak üzere Mukaddes Kerbelâ'nın muhtelif yerlerindeki camî ve Huseynî dergâhlarda kursun düzenleneceği bilgisini verdi.

Kur'ân-i Kerîm eğitiminnden daha önemli bir şey varsa o da hiç kuşkusuz "doğru" Kur'ân-i Kerîm eğitimidir.Mukaddes Türbe'nin Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) öğretileri ile pekiştirilmiş olarak Kur'ân-i Kerîm eğitimi vermesi de bu açıdan son derece önemlidir. Zira şu anda coğrafyamızı yakan tekfirci terör dalgası, yanlış,eksik ve Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) öğretilerinden uzak bir şekilde verilen din eğitimlerini silah olarak kullanmaktadır. Bu kötü eğitimi suiistimal etmeleri sonucunda çok sayıda gencin beynini yıkayarak zaman içerisinde yozlaştırmış ve katillere ya da katil destekçilerine dönüştürmektedirler. Oysa hadis-i şerîf'te geçen üç dalda eğitilen gençler; asla bu yola meyletmedikleri gibi, etraflarında böylesi bir fitne ateşi yayıldığında ilk su dökecek olan eller olacaklardır. Çünkü gerçeğin ne olduğunu yaşayarak ve yaşatarak göstereceklerdir. Aynı şekilde sapkın düşünceler ya da yozlaştırıcı akımlar da; bu şekilde yetişen gençleri önlerine katıp sürükleyemeyecektir. Buna ek olarak böylesi hayırlı bir terbiye vesilesiyle hem toplumuna,hem ümmetlerine ve hem de insanlığa faydalı bireyler olabileceklerdir.

Böylesi bir hayrın tohumunu atmak özellikle bu yaşlarda ve bilhassa günümüzde çok önemlidir. Çünkü "Ağaç yaş iken eğilir." ve ağaçlarımızın yanlış yerlere eğilip bükülmesine karşı çok dikkatli olmamız gerekir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: