Hintli Araştırmacıdan Oryantalistler İle Diyalogda Hz. İmam Hüseyin’in (a.s.) Şahadeti Konulu Araştırma

Hindistan’daki Aligarh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Sujan Mondal; Rudyard Kipling'in "Kim", E.M. Forster'ın "Passage to India" ve Paul Scott'ın "Raj" adlı eserlerindeki "Hz. Hüseyin'in (a.s.) şehitliği oryantalistlerin diyalogunda" başlıklı çalışmalara eleştirel bir analiz sundu.Bu analiz, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi Genel Sekreterliği tarafından organize edilen I. Uluslararası İmamet Haftası konferansları kapsamında masaya yatırılan İngilizce dilindeki araştırma çalışmalarından biriydi.Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nin “Nübuvvet ve İmamet Ayrılmaz Bir İkilidir” sloganı ve “İmamet, Ümmetin nizamıdır” başlığıyla düzenlediği İmamet Haftası etkinliklerinin 6 Temmuz akşamı başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.Araştırmada, Hz. Hüseyin'in (a.s.) şehitliğine atıfta bulunmanın genellikle gerçeklerin yanlış anlaşılması ve çarpıtılmasıyla karakterize olduğu ve bu konuda oryantalistlerin koloniyalist yazarların izinden gittiği belirtildi. Rudyard Kipling (1865-1936), E.M. Forster (1879-1970) ve Paul Scott (1920-1978) gibi yazarların eserlerinde Hint/Doğu kültüründen derin bir şekilde etkilenildiği belirten Dr. Mondal; Hindistanın yerli kültürünün bu yazarların Doğuya ait dini ve kültürel unsurları anlama ve canlandırmalarına büyük etki ettiğini dile getirdi.relatedinnerAraştırmasında, İngiliz temsiliyetinin Hindistan ve Doğu bölgesine ve Doğu kültürüne yönelik kolonyalist bakış açısıyla daima İngilizleri merkeze koyduğunu ve Doğu'yu kenara ittiğini ortaya koyan Dr. Mondal; bu ön plana çıkan üç yazarın “Muharrem Matem Alayı”nı ve “Acılarla Dolu Kerbela Trajedisi” gibi başlıklar altında Hz. İmam Hüseyin’in (a.s.) şahadetini ela aldığını ve bu matem merasimlerini dini birer klişe olarak betimlediklerini söyledi.Dr. Mondal ayrıca adı geçen üç sömürgeci yazarın Doğu hakkında önceden sahip oldukları bilgiyi ve yerli Hintlilerle ve çağdaş sömürge politikalarıyla yaptıkları ilk kültürlerarası buluşmayı incelemek amacıyla; yazarların betimlediklerinin gerçek mi yoksa doğuya ait klişe portreleri pekiştirip pekiştirmediğini sorguladı. Hindistanın yerel halkı ile o dönemin sömürgecilerinin ilk buluşmasının oryantalist yazarların doğuyu anlama şeklini oluşturduğunu ifade eden Dr. Mondal; Hindistan’a ait İslam kültürü ve beraberinde getirdiği Doğu ait unsurlara oryantalistlerin yazılarında yer alan yaklaşımın analizini yaptı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: