Ducrot’nun Teorisine Göre: Hz. İmam Bâkır’ın (a.s.) Rivayetlerindeki İhticac (Argümantasyon) Mekanizmalarına Dair Araştırma

Prof. Dr. Ali Abbas el-A’racî ve Yard. Doç. Dr. Şeyma Alûl Şafî isimli iki akademisyen “Ducro’nun Teorisi Işığında Hz. İmam Bâkır’ın (a.s.) Tefsire Dair Rivayetlerinde Argümantasyon Mekanizmaları” isimli araştırmalarını sundu.Söz konusu araştırma, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü, Sadıkeyn Merkezi, Şeyh Tusi Merkezi ve El-Amîd İlim ve Fikir Cemiyeti tarafından organize edilen “Seccâd (a.s.) ve Bâkır (a.s.), İki Nurlu Meşale” isimli konferansta sunuldu.Konferans, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi tarafından başlatılan Uluslararası İmamet Haftası kapsamında düzenlenen konferanslardan biri.Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nin “Nübuvvet ve İmamet Ayrılmaz Bir İkilidir” sloganı ve “İmamet, Ümmetin nizamıdır” başlığıyla düzenlediği İmamet Haftası etkinliklerinin 6 Temmuz akşamı başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.İki araştırmacı çalışmalarını sunarken şunları söyledi: “Argümantasyon mekanizmaları insanlar arasında önemli haberleşme araçlarından biridir. Nice fikir, inanç ya da yönelimlerin inananı olduğu gibi inanmayanı ve onaylayanı olduğu gibi itiraz edeni de bulunur. Bu ayrılığın neticesinde ihticac (karşılıklı argüman sunma) başlar. İnsanlar düşüncelerini sunmak, onları savunmak, onlara aykırı görüşteki kimseyi dinlemek ve ona cevap vermeye girişmek için argümantasyona başvurur.”Relatedinner“Argümantasyon konuşan ve dinleyen arasındaki ilişkiye ve taraflar arasındaki karşılıklı etkileşime ve genel insani kavramlara dayalı bir düşünce aracıdır. Maksat belli başlı bir fikri kanıtlamak veya çürütmektir. Bununla birlikte diyalog içerisindeki taraflara cevap ve itiraz hakkı verilir. Argümantasyon teorisi, dilbilimi araçlarını ilgilendiren bir teoridir ve Dilbilimci Ducrot (Dükro) tarafından 1973 yılında ortaya atılmıştır.”İki araştırmacı yapmış oldukları çalışmada Hz. İmam Bakır’a (a.s.) dayanan Tefsir rivayetlerindeki söylemleri inceleyip içerdiği argümantasyonun analizini yaptı. Rivayetlerde yer alan büyük ve değerli dini maarife farklı bir perspektiften yaklaşan araştırmacılar; Ehlibeyt’e (a.s.) dayalı rivayetlerin Kur’an-i Kerîm’e dayalı tefsir rivayetlerinin çoğunda tartışmaları bitiriciliğini ve bu açıdan ne denli kuvvetli bir argümantasyon barındırdıklarını ele aldı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: