Hz. İmam Rıza (a.s.) ve Hz. İmam Cevâd (a.s.) Döneminde Vâkıfîlik İnancının Kökleri ve Nedenleri Konulu Akademik Makale

Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı’na bağlı Araştırma ve Gelişim Dairesi’nden Dr. Haydar Cuma “Hz. İmam Rıza (a.s.) ve Hz. İmam Cevâd’ın (a.s.) dönemimde Vakıfîlik; Kökleri ve Nedenleri” başlıklı araştırmasını sundu.Söz konusu araştırma Uluslararası İmamet Haftası kapsamında düzenlenen ve El-Amîd İlim ve Fikir Cemiyeti tarafından yönetilen beşinci konferans kapsamında sunulan çalışmalardan biri.

Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nin “Nübuvvet ve İmamet Ayrılmaz Bir İkilidir” sloganı ve “İmamet, Ümmetin nizamıdır” başlığıyla düzenlediği İmamet Haftası etkinlikleri kapsamında yedi konferans düzenlenecek.Sloganı “Hz. İmam Rıza (a.s.) ve Hz. İmam Cevâd (a.s.), Tus’tan ve Bağdat’tan İki İlahi Nur” olarak belirlenen beşinci konferansta söz alan Dr. Haydar Cuma; araştırmasında Vakıfîlik olarak bilinen inancın kökleri ve nedenlerine değindi.Araştırmacı makalesini anlatırken şunları söyledir: “Hiç kuşku yok ki; İmamet usul-u dîndendir, bunda kuşku yoktur. Akaidin diğer kısımları bu esasa dayanır. Biz Şiiler olarak inancımızda, ilki Müminlerin Emîri’nden başlayan ve bilindik zincirle devam ederek Hüccet İmam Mehdî’ye (a.s.) varan On iki İmam’ın (a.s.) hepsinin imam oluşu sabittir.”“Sonuç olarak bu mukaddes silsilenin koparılması ve İmamlar’dan birinde durup devam etmemek; On İki İmam inancından çıkmaktır. Her ne kadar genel olarak onlara da Şia adı verilse de bu böyledir. İşte bu şekilde (On İki İmam inancından çıkan) kimselerden biri de tarihte Vakıfî (duran) olarak kimselerdir. Her ne kadar hz. İmam Bakır (a.s.), Hz. İmam Sadık(a.s.) ya da Hz. İmam Hadî’ye (a.s.) gelip duran kimseler olsa da bu terim, Hz. İmam Kâzım’ın (a.s.) imametine gelince duran ve O’ndan sonra gelen imamları inkar eden kimseler için kullanılan bir derimdir.”relatedinnerDr. Haydar Cuma akabinde bu inancın tarihi köklerini, başlangıcını, ortaya çıkış nedenlerini ve buna inanan kimselerin ortaya attığı şüpheleri masaya yatırdı. Araştırmacı akabinde özellikle Hz. İmam Rıza (a.s.) ve Hz. İmam Cevâd’ın (a.s.) bu fırkaya karşı benimsediği duruşu anlattı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: