“Ziyaret-i Camia-yı Kebîre’de Ehlibeyt’in (a.s.) Masumiyeti”ni Konu Alan Araştırma Makalesi

Mukaddes Kum kentindeki ilimler havzasında Fıkıh ve Usul Dalında Ders-i Haric düzeyinde talebelik yapan araştırmacı Şeyh Naîm Huseynî, Ziyaret-i Camia-yı Kebîre duasında Ehlibeyt’in (a.s.) masumiyeti konusunu ele alan araştırma makalesini sundu.“Ziyaret-i Camia-yı Kebîre’de Ehlibeyt’in (a.s.) Masumiyeti” başlığını taşıyan araştırma makalesi Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen “Hz. İmam Hadî (a.s.) ve Hz. İmam Askerî (a.s.), Mehdevî Hazırlık” Konferansı kapsamında sunulan çalışmalardan biri.

Konferans, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi tarafından başlatılan Uluslararası İmamet Haftası organizasyonu kapsamında düzenlenen konferanslardan biri. Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nin “Nübuvvet ve İmamet Ayrılmaz Bir İkilidir” sloganı ve “İmamet, Ümmetin nizamıdır” başlığıyla düzenlediği İmamet Haftası etkinliklerinin 6 Temmuz akşamı başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Organizasyon Mukaddes Türbe’ye bağlı Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü ile El-Amîd İlim ve Fikir Cemiyeti tarafından yönetiliyor.Haberimizin konusu olan araştırma makalesinde araştırmacı Şii düşüncesinde İmam’ın Yüce Allah’a yönelten rehber oluşuna değindikten sonra şu meselelere değindi: Mümin insanın ve hatta insanlığın hepsinin rüşd (olgunluk, manevi erişkinlik) yolunda ihtiyaç duyduğu her şey Sakaleyn’de vardır. Hz. Peygamber’in (s.a.a.) ve Hidayet Önderleri Ehlibeyt İmamları’nın (a.s.) bize bıraktığı söz, buyruk, metin ve siyerden oluşan miras; gerçekten onlardan gelip gelmediğinden emin olunduktan sonra bizim için hüccet (argüman) niteliğindedir. Çünkü Onlar’ın masum oluşuna inanılmaktadır. Masum kimsenin de bilerek ya da bilmeyerek hata yapması mümkün değildir. Hata ancak o sözü aktaran senet zincirinden ötürü meydana gelmiştir ya da İmam’dan başkasının sözü onun sözü olarak aktarılmıştır.”“Bu inancın özünde yatan şey aklî bir meseledir. Akıl bunu akleder ve ispatına ikna olur. Ancak bunun etrafındaki detaylar için haber (rivayet) gerekir. Bu haberin de kendisi doğru ve dediğinin doğru olduğu tasdik edilmiş bir kimse tarafından gelmelidir ki; ulema ve düşünürlerin bu meseledeki hilâfı sona erebilsin. Elimize ulaşan rivayetlere de işte bu husus yansımıştır. İmam’ı tanıma ve onun farklılığının detayları ile ilgili olarak elimize ulaşan metinlerden bir kısmı da Ehlibeyt’in (a.s.) ziyaret dualarıdır. Ziyaret-i Mutlaka, Ziyaret-i Mahsusa ve Ziyaret-i Camia da işte bunlardandır.”relatedinnerAraştırmacı makalesinde masumiyet konusuna ve Şia itikadına dair bir dizi mukaddime sunduktan sonra Hz. İmam Ali Hadî’nin (a.s.) ağzından aktarılan Ziyaret-i Camia-yı Kebîre isimli ziyaret duasının en önemli ve en bütün ziyaretlerden biri oluşunu anlattı. Makalesinde savını destekleyen referansları ve delilleri sıraladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: