Hz. İmam Mehdî (A.F.) Makamı’na ait Pencereliğin Cephesinin Montaj Çalışmaları Devam Ediyor

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü personeli Kerbelâ’da yer alan Hz. İmam Mehdî (Yüce Allah zuhûrunu yaklaştırsın) Makamı’na ait pencereliğin ön cephesinin yapım çalışmalarını sürdürüyor.Bölümden sorumlu yetkili Hacı Kâzım Ubade konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu pâk mekânda Erkekler ayrılmış salona ait pencereliğin ön cephesine dair tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Hanımlara ait olan cephe ise iki yılı aşkın bir süre öncesinde tamamlanmıştı.”

“Bu pencerelik, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi Şerî Mütevellîsi’nin talimatı ve tavsiyesi üzerine yapılmaya başlanmıştır. Gerek tasarım gerekse de uygulama açısından hem büyük bir ustalığın hem de büyük bir profesyonelliğin sergilendiği bu pencereliğin tasarım ve nakışları Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek türbesinin Zarîh-i Şerîfi’nden esinlenerek yapılmıştır.”Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü Başkanı Seyyid Nazım el-Gurabî ise şu açıklamalarda bulundu: “Bu pencereliğin cephesi dehne adı verilen parmaklıklardan ve iki kanatlı bir kapıdan oluşmaktadır. Bu kapıların arasında küçük bir Kitabe Şeridi yer almaktadır. Bu şeridin üzerine üretimini yapan taraf ve üretim yılı yazılmıştır. Parmaklıkların üst kısmında ise şiir beyitlerinin yazılı olduğu bir kitabe yazılıdır. Beyitler birbirinden üzeri yazılı birer tuğra ile ayrılmıştır.”“Her bir pencerelik kısmı ile diğeri arasında bir gravürlü direk ve bir istinat direği yer almaktadır. Kitabe şeridinin üzerinde ise Kur’an-i Kerîm ayetinin nakşedildiği bir gravür şerit yer almaktadır. Bu şerit pencereliğin üzerine estetik bir şekilde dağılmıştır.”“Pencereliğin cephesi bir aydınlatma sistemi ile donatılmıştır. Bu aydınlatma sistemi makamın ana elektrik besleme ünitesi ve yedek hattına bağlanmıştır. (Böylelikle elektri kesintisi olması halinde aydınlatma sorunu yaşanmamaktadır – Editör) Buna ek olarak pencereliğin üzeri çeşitli münasebetlerde yakılan bir grup renkli ışık veren lamba ile donatılmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: