برپایی نشست گفت‌وگو درباره جنایت اهانت به قرآن کریم با مشارکت نمایندگان اقوام و مذاهب

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی نشست گفتگویی را درباره جنایت هتک حرمت قرآن کریم با مشارکت نمایندگان اقوام و مذاهب برگزار کرد. این نشست تحت نظارت مرکز ثبت جرایم افراط گرایی عراق وابسته به این بخش با حضور پژوهشگرانی از اقوام و مذاهب مختلف برگزار شد.

شيخ عباس القريشی، مدیر مرکز گفت: این نشست با شعار (با رد افراط گرایی همزیستی مسالمت آمیز داریم)، تحت عنوان (دفاع از قرآن کریم وظیفه انسانی است) با مشارکت ادیان و قومیت‌ها برگزار شد و همگی آرای واقعی خود را در قبال اهانت به قرآن کریم بیان و اعلام کردند که این اقدام، تفکرات مسیحیت و یا مذهبی نیست. زیرا صلح اجتماعی را تهدید می کند.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان مقالاتی را درباره محورهای متعدد ارائه و در آن تاکید کردند که ادیان آسمانی همگان را به گسترش صلح و دوستی و برائت از افراط گرایان فرمان می دهد. آنها همچنین اعلام کردند که این نوع رفتار انحراف از همه ارزشها و تخطی از ممنوعیتها و مؤید این است که همه آنها تصویر عینی شر هستند، زیرا آموزه های آسمانی مردم را از هر گونه نفرت و خشونت در گفتار و عمل منع می کند.

القریشی تصریح کرد: این نشست در راستای گفتمان مرجعیت دینی مبنی بر کنار گذاشتن خشونت، افراط گرایی و تثبیت ارزشهای همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان مختلف و رویکردهای فکری مبتنی بر توجه به حقوق و احترام متقابل میان همگان برگزار شد.

وی اظهار داشت: ما در سخنرانی خوشامدگویی، به پاسخ سازمان ملل متحد به نامه مرجعیت عالی نجف که از طریق کمیسیون عالی حقوق بشر مواضع رسمی خود را صادر کرد، اشاره کردیم. ایشان بیان داشتند که اهانت به قرآن اهانتی ناشی از نفرت است و از کشورها خواستند تا قانونی وضع کنند که آن را جرم انگاری دانسته و از آن جلوگیری کند.

القریشی عنوان داشت: این مرکز به دنبال دستیابی به نتایج بیشتر برای جلوگیری از تکرار این گونه اهانتها است. ما روشهای قانونی، گفت‌و‌گو و روشهای فکری را برای ایجاد آگاهی در بین جامعه غربی و تبیین مفهوم آزادی دنبال خواهیم کرد؛ به ویژه آزادی عقیده ای که اهانت به عقاید دیگران اعم از مسلمان یا غیرمسلمان نیست.

مدیر این مرکز گفت: این نشست شاهد ارائه پیشنهادات و آثار متعددی از سوی محققان و حاضران برای بررسی ظرفیتها و راه‌های پیشگیری از افراط‌گرایی و گسترش روحیه صلح و آشتی در میان اقوام و مذاهب بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: