برگزاری ششمین مسابقه حفظ قرآن "الفرقان" ویژه بانوان در نجف به همت آستان قدس عباسی

مرکز قرآن کریم بانوان وابسته به آستان قدس عباسی ششمین مسابقه حفظ قرآن مجید تحت عنوان "الفرقان" را آغاز کرد.

منار الجبوری، مسئول مرکز گفت: مرکز قرآن کریم بانوان دور نخست از ششمین مسابقه مقدماتی کشوری الفرقان را بعد از پذیرش حدود ۵۰ رقابت کننده در زمینه حفظ قرآن کریم در استان نجف اشرف برگزار کرد.

وی گفت: این مسابقه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس کمیته داوری بیانیه مختصری را درباره مکانیزم و مقرراتی که این کمیته اتخاذ خواهد کرد ارائه نمود. علاوه بر این آزمونهایی برای رقابت کنندگان در زمینه حفظ قرآن برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: