Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nden Ziyaretçilerin Tuveyrîc Matemine Giriş Ve Çıkış Süreci Hakkında Açıklama

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Güvenlik Bölümü Tuveyrîc Koşusu matemine katılacak ziyaretçilerin mübarek türbeye girişi için dört geçit ve çıkışı için de beş geçit hazırlandığını paylaştı.Bölüm Başkan Yardımcısı Seyyid Rıza Naci el-Amirî konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Muharrem-i Haram ayının onuncu gününde düzenlenen ve Tuveyrîc Koşusu olarak bilinen matem için Esas avluda toplam dokuz geçit hazır hale geçirmiştir. Bu kapsamda mateme katılanların girişi için Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn tarafından dört geçit ve çıkışları için beş geçit hazır durumdadır.”“Giriş geçitleri şunlardır: Hz. İmam Hasan (a.s.) Geçidi, Hz. İmam Hüseyin (a.s.) Geçidi, Hz. İmam Sahibuzzamân (Zuhûru daha yakın olsun) Geçidi ve Hz. İmam Kâzım (a.s.) Geçidi. Bu dört geçit, Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda meydana gelen ivmeyi hafifletebilmek için özel olarak hazırlanmıştır.”“Çıkış geçitleri ise şunlardır: Kıble Geçidi, Kef olarak da bilinen Hz. İmam Ali (a.s.) Geçidi, Alkamî olarak da bilinen Furat Geçidi, Hz. İmam Ali Hadî (a.s.) Geçidi ve Hz. İmam Muhammed Cevâd (a.s.) Geçidi.”relatedinnerMatem alaylarının geçişinin de Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi tarafından uygulamaya konan plan doğrultusunda organize bir şekilde ilerlediğini ekleyelim. Belli başlı caddelerden Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek türbesinin Kıble Kapısı’na giren matem alayları, esas avluya girip Hz. İmam Hasan (a.s.) Geçidi’nden Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na çıkıyor. Meydanı yürüyerek geçtikten sonra Şehitlerin Efendisi’nin (a.s) mübarek türbesine giriş yapan matem alayları, mübarek türbenin esas avlusunda matem meclisi düzenleyerek merasimin kapanış faslını yapıyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: