برگزاری جلسه آموزشی با موضوعیت نهج البلاغه ویژه خادمان آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی جلسه فرهنگی ویژه‌ای را درباره نهج البلاغه برای پرسنل خود برگزار کرد.

شيخ هانی الربيعی، سخنران این جلسه گفت: اهمیت این دوره در آگاهی بخشی و ارشاد شرکت کنندگان نهفته است تا از طریق کتاب نهج البلاغه- که حاوی خطبه‌ها، موعظه‌ها، پیمان‌ها و توصیه‌هایی می باشد که زبان از ذکر آن و عقل از درک آن قاصر است- حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) در اندیشه و عقاید آنها پیشگام باشد.

وی افزود: در این جلسات به مفاهیم والا و کمالات روانی، اصول برخورد با دیگران، بلاغت، فصاحت و نحوه تعامل و تأثیرگذاری در زندگی و کار پرداخته شد.

بخش توسعه پایدار با هدف افزایش فرهنگ و آگاهی بخشی برای بهره گیری از اندیشه امام علی (علیه السلام) و آشنایی با این کتاب که دومین کتاب پس از قرآن کریم است، برای برپایی جلسات آموزشی می کوشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: