تداوم کلاس‌های احکام تلاوت و تجوید مجمع علمی در بابل

مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی، به برگزاری کلاس‌های خود در زمینه‌ی احکام تلاوت و تجوید، ویژه‌ی فراگیران مبتدی در استان بابل ادامه می‌دهد.این کلاس‌ها زیر نظر مرکز قرآن الکریم استان بابل، وابسته به این مجمع برگزار می‌شود.

دروس این کلاس‌ها به صورت پیوسته و ضمن برنامه‌ی آستان قدس عباسی ارائه می‌شود، تا فراگیران مبتدی با پیشرفت در این زمینه، بر تلاوت صحیح قرآن کریم، به همان شیوه‌ای که نازل شده است، مسلط شوند و هنگام تلاوت در بیان و لحن از خطا و اشتباه مصون بمانند.

فراگیران این دوره، دروس نظری و عملی خود را از ابتدای تیرماه در دفتر اصلی این مرکز و برای دو روز در هفته آغاز کرده‌اند و در روزهای آتی نیز، دوره‌های بیشتری در تمام مناطق و نواحی این استان، زیر نظر اساتید مجرب در زمینه تجوید ارائه خواهد شد.

مجمع علمی از طریق مراکز قرآن الکریم در سراسر عراق، به دنبال گسترش علوم قرآنی و آماده‌سازی جامعه‌ی قرآنی پویا در تمام زمینه‌های قرآن کریم و علوم آن است، تا بدینوسیله از اوقات فراغت تابستانی به بهترین نحو بهره گیرد و نسلی مسلح به آگاهی را تربیت نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: