Mukaddes Türbe, himayesi altında bulunan 25 bin göçmen için uluslar arası yardım kuruluşlarından devreye girmelerini istedi

Mukaddes Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Göçmenlere Yardım komitesi Başkanı Seyyid Nafi Nimet Musewî, Irak’taki terör göçmenlerinin durumu ile ilgili olarak duyuruda bulundu.

Musewî şunları söyledi:

“Neyneva ve Kerkük’ten 25 bin göçmen kabul edildi. Göçmenlerin ağırlıklı çoğunluğu Ehlibeyt (Onlara selâm olsun) aşıkları ve takipçilerinin yaşadığı bölgelerden ve tehcire maruz kalmalarının sebebi sadece kabul ettikleri inanç.Katliam, yıkım, evlerinin ve mallarının yağmalanması da dahil olmak üzere çeşit çeşit zulümlere maruz kalmışlar. Buna ek olarak Irak Kurdistan bölgesi güvenlik ekipleri tarafından kötü muameleye maruz kalmışlar. Bu muamele o kadar kötü olmuş ki tekfirci çetelerden gördüklerinden aşağı kalır bir yanı olmamış. Zira çölün ortasında,kavurucu sıcağın ortasınd su ya da yemek olmadan bir başlarına bırakılmışlar. Bunu yapmalarının sebebi akıllı kimselerin bileceği hedefleri gerçekleştirmek içindir ve burası buna değinmek için uygun bir yer değildir. Yapılan zorbalıklar sonucunda çocuk ve yaşlılar ölmüş. Bu ölümlerin bir kısmı, yine mezhepçi ve kindar bir tutum takınılması sonucu Kürdistan bölgesine alınmayıp sadece çok az bir süreliğine kalmalarına izin verilmeleri sebebiyle gerçekleşmiş.”

“Yüce Dini Merceiyet’in kör terörün hedef alarak katledilen ve tehcir edilen vatandaşlara, hiçbir zaman ya da imkan sınırlaması olmadan (eldeki her türlü imkan ile) imdatlarına koşulması çağrısı ve direktifleri sonucu; Mukades Kerbelâ eyaleti ahalisi çabalarını birkaç katına çıkarıp evlerinin kapılarını göçmenlere açtı ve g için var güçleriyle hizmet etmeye başladı. Bunlara ek olarak Mukaddes Kerbelâ eyaleti içi ve dışından Huseynî hizmet grupları da yardıma koştu. Ayrıca hayır sahipleri ile hali vakti yerinde olan kimseler de bağışları ile katkı sağladı.”

“Bu alanda, Uluslararası örgütlerini, göçmen ailelere yardım için gerekenleri hızla yapmaya çağırıyoruz.”

Bilindiği üzere; Necef-i Eşref’te bulunan Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Allah-u Teala bereketli gölgesini bakî kılsın) yerel ve uluslar arası kuruluşları terör olayları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere yönelik insani yardım yapmaya çağırmışti. Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi de; hem bu mubarek çağrıya uymak, hem de ahlaki vazifesi olan bu sorumluluğu daha da layıkıyla yerine getirebilmek için “Göçmenleri Kurtarma Komitesi”ni kurmuş ve göçmenlere sunulan hizmetleri kısa sürede birkaç katına çıkarmıştı.

Söz konusu komite, doğrudan Mukaddes Türbe Genel Sekreterliğine bağlı olup, sıcak çatışmadan kaçan aileler için; imkanlar elverdiğince gıda, giyim, barınma, sağlık vb. gibi asgari düzeyde insanca bir yaşam tedarik etme vazifeisni uhdesine almıştır. Haberimizin konusu olan hizmet de bunlardan biridir. Göçmenlere hizmet sürecinde diğer yapılanlar için haber arşivimizde yer alan ilgili haberlere tıklayabilirsiniz
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: