Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) torununun yanı başında Kur’ân-i Kerîm esintileri...

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü, 21 Eylül 2014 (25 Zilkade 1435) Pazar günü Hz.Hamza-i Garbî’nin (Allah O’ndan razı olsun) Mubarek mezarının yanı başında Kur’ân-i Kerîm ziyafeti düzenledi. Dahvu’l Arz günü ve Hz. İbrahim’in (Aleyhisselâm) doğum günü münasebetiyle düzenlenen ziyafet; Babil’de bulunan Hz Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) torunu “Hz.Hamza-i Garbî’nin” (Allah O’ndan razı olsun) Mubarek mezarında düzenlendi.

Söz konusu faaliyet; Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün, Hz.Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin)

“Size iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onların ikisine birden sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Biri Kur’ân-i Kerîm, diğeri itretim Ehlibeytim’dir!”

Hadîs-i Şerîfi'nden yola çıkarak düzenlediği çok sayıda etkinlikten biri. Enstitü'nün Kur'ân-i Kerîm eğitimine yönelik etkinlikler düzenlediğine ve bu etkinliklerde yapılanlara daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu etkinlik türünde ise Ehlibeyt ile Ehlibeyt’e (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) mensup ya da Onların dostluğu ile öne çıkan büyük İslami şahsiyetlerin mezarında Kur’ân-i Kerîm mahfilleri düzenleniyor. Bu kapsamda çok sayıda Mukaddes Ziyaretgah, Türbe ve mezara, önemli münasebetlerde ziyaretler düzenleniyor ve seçkin kurranın güzel sesleri ile mubarek mekanlarda Yüce Allah’ın kelâmı okunuyor.

Hz.Hamza-i Garbî Kimdir?

Künyesi: Ebu Ya’lâ

Nesebi: Müminlerin Emîri Ebi Talib oğlu Hz. İmam Ali (O'na selâm olsun) oğlu Kamer-i Benî Haşim Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) oğlu Büyük Alim Abdullah Reis’in oğlu - Müminlerin Emîri İmam Ali’ye (O'na selâm olsun) çok benzemesi ile meşhur şahsiyet- Hasan oğlu Fakîh-i Ekber EbulKasım oğlu Fakîh Ali oğlu Fakîh Kasım oğlu Fakîh Hamza-i Garbî. Her biri atası fıkıh,ilim ve manevi sıfatlara sahip olmakla şereflenmiştir.

Lakapları:

Hamza-i Garbî: Batı’daki Hamza veya Batılı Hamza. Mubarek mezarının yeri batıda kalmaktadır.

Ebu Husameyn (İki Kılıç sahibi). Bu lakap hem ilim, hem de Pak İmam Ali’ye (O'na selâm olsun) ulaşan neseb yönündeki şerefliliğine işaret etmekte ve bu iki sıfatı onun elindeki kılıçlara benzetmektedir. Zira ilimde derinlik ve soyluluk, Arap İslam toplumunda son derece saygı gören ve insanların birbiriyle övündüğü iki üstün sıfatı oluşturmaktadır.

Seb’u Zubeyd (Zubeyd Aslanı): Mubarek mezarının bulunduğu topraklar Zeyd kabilesinin kaldığı yerler olduğundan bu lakap verilmiştir. Aynı şekilde halen o mubarek mezarın bakımını kendileri üstlenen “Albu Sultan” aşireti sebebiyle “Albu Sultan’ın Aslanı” ile de bilinir.

Kaynaklar doğumunu ya da vefatını dikkatlı bir şekilde anlatmamıştır. Bilinen, (O'na selâm olsun) üçüncü hicri yüzyılda yaşamış olduğu; abid, takvalı, güvenilir, Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) taraftarlarının büyük alimlerinden olması, yüce bir ilahi makama sahip olması ve hadis nakleden ravilerinden olduğudur.

Birçok eser telif etmiştir. “Tevhîd” ve “Ez-ziyaratu Vel-Menâsık” meşhur eserlerindendir.

Ordubadî Hz. Hamza-i Garbî (Allah O’ndan razı olsun) hakkında şöyle demiştir:

“Yüce Seyyid Ebu Ya’lâ Hamza bin Kasım; Haşimoğullarının şanlı seçkinlerinden, Vahiy Hanedanı’nın eşsiz kişiliklerinden ve Pâk İtret’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) alimlerindendi. Çokça hadis rivayet etmiş ve birçok alim ondan hadis nakletmiştir.”

Kur’ân-i Kerim Enstitüsü’nün diğer faaliyetleri için: haber arşivimiz
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: