“Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi hayalleri aştı, göçmenlerin kalplerine yeniden umut ekti…”

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi, Irak’ın Orta Fırat bölgesindeki tüm göçmenlerden sorumlu resmi komite olan Orta Fırat Bölgesi Göçmenlere Yardım Üst Komitesi; Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin tekfirci IŞİD teröründen kaçan göçmenlerine yönelik yaptığı yardım çalışmalardan büyük övgüyle söz etti.

Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na konuşan Komite Başkanı General Dr. Latif Mezher, Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin bünyesindeki Göçmenlere Yardım Komitesi aracılığıyla gerçekleştirdikleri, ilgi odağı olmuştur. Bu hususta çalışanların verdikleri önem, hayallerin ötesine geçmiştir. Komite tarafından izlenen program da, Mukaddes Kerbelâ eyaletine göç eden ve komite tarafından kaydedilmiş ailelerin yaşadığı problemlerin büyük çoğunluğunun üstesinden gelebilmiştir.”

General Mezher söz konusu toplantının Orta Fırat Göçmenlere Yardım Komitesi ile bölgede göçmen ailelerden sorumlu tarafları bir araya getirmek amacıyla rutin olarak düzenlendiğini; Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin de çok sayıda göçmen aile ile doğrudan bağlantı halinde olması sayesinde aktif bir katılım sergilediğini ve Mukaddes Türbe’nin görüş ve önerilerinde göçmenlere yönelik duyduğu merhametin ve onları içlerinde bulundukları zor durumdan kurtarma arzusunun hissedildiğini söyledi.

Üst komite olarak; göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeyi ve onlara yaşanır düzeyde bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm tavsiye ve önerileri almaya çalıştıklarını ifade eden General Mezher şöyle devam etti: “Allah’a hamd olsun; Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin göçmen ailelere yönelik sarf ettiği çabalar ve sağladığı destek; umudun ailelerin kalplerine geri dönmesinde ve hayata yeniden bağlanmalarına büyük etki etmiştir.”

General Dr. Mezher; yaşadıkları zorlu geçiş süreçlerinde göçmenlerin en büyük destekçilerinin Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Onlar’a selâm olsun) Türbeleri olduğunu dile getirdi.

Bilindiği üzere; Necef-i Eşref’te bulunan Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Allah-u Teala bereketli gölgesini bakî kılsın) yerel ve uluslar arası kuruluşları terör olayları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere yönelik insani yardım yapmaya çağırmıştı. Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi de; hem bu mubarek çağrıya uymak, hem de ahlaki vazifesi olan bu sorumluluğu daha da layıkıyla yerine getirebilmek için “Göçmenleri Kurtarma Komitesi”ni kurmuş ve göçmenlere sunulan hizmetleri kısa sürede birkaç katına çıkarmıştı.

Söz konusu komite, doğrudan Mukaddes Türbe Genel Sekreterliğine bağlı olup, sıcak çatışmadan kaçan aileler için; imkanlar elverdiğince gıda, giyim, barınma, sağlık vb. gibi asgari düzeyde insanca bir yaşam tedarik etme vazifeisni uhdesine almıştır. Haberimizin konusu olan hizmet de bunlardan biridir. Göçmenlere hizmet sürecinde diğer yapılanlar için haber arşivimizde yer alan ilgili haberlere tıklayabilirsiniz.

Son olarak; Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Allah-u Teala bereketli gölgesini bakî kılsın), Kerbelâ temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî aracılığıyla bu alana yönelik yaptığı çağrıyı hatırlatmak isteriz:

“Muhtelif yerlerde yaşanan savaş sebebiyle evlerinden yurtlarından göç etmek zorunda kalan insanlar; cereyan eden olaylar neticesinde çok zor durumda kalmışlardır. Bizler de ilgili uluslar arası ve yerel kuruluşları; her geçen gün sayıları gitgide artmakta olan bu ailelere yardım için acele etmeleri hususunda çağrıda bulunuyoruz. Şu anda zorlu ve acımasız insani şartlar altında yaşamaktadırlar. Aynı şekilde tüm vatandaşları bu ailelere; yaşadıkları trajediye yaraşan bir insani duruş sergilemeye davet ediyoruz. Bu duruş da; barınma, yeme ve diğer ihtiyaçlarını mümkün olan her türlü yardımı yapmak suretiyle olacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: