Mukaddes Türbe'de Hz. İmam Muhammed Cevâd'ın (O'na selâm olsun) şahadeti matemi başladı...

Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın H.220 senesi 29 Zilkade günü vuku bulan şahadetinin yıldönümünü yâd etmek amacıyla 25 Eylül 2014 (29 Zilkade 1435) günü Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nde hizmetkârlara özel matem meclisi düzenlendi.

Allah-u Teâlâ tarafından her türlü kötülük ve günah kirinden arındırılmış Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) hüzün günlerini yad etme geleneğinin bir parçası olarak yas programını başlattı. Matem günü sebebiyle Mukaddes mekân karalara büründü ve facia ile ilgili tabelalar muhtelif yerlere yerleştirildi. Mukaddes Türbe’deki ziyaretçilerin hizmeti ile doğrudan ilgili bölümler de; matem sebebiyle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) mubarek ruhuna taziyelerini iletmek için gelecek çok sayıda ziyaretçi ve Huseynî hizmet gruplarının ziyareti için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Matem programın bir bölümünde de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârlarına özel matem meclisi yer aldı.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan matem meclisi; günün anlam ve önemi ile ilgili olarak Kültürel ve Düşünsel İşleri Bölümü’nden Seyyid Adnan Musawî konuşması ile devam etti ve okunan mersiye ile son buldu.

Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (O'na selâm olsun) yüce menkıbelerine Seyyid Adnan Musawî; toplumun yetiştirilmesinde Hz. İmam Cevâd’ın (O'na selâm olsun) ahlakı ile ahlaklanmanın, nurlu ilimlerinin ışığından gitmenin ve mukaddes öğretilerini gündelik hayata geçirmenin önemini vurguladı. Ardından Hz. İmam Cevâd’ın (O'na selâm olsun) müşerref hayatın boyunca karşılaştığı en tehlikeli dönemeçlerin üzerinde durdu ve Hz. İmam’ın (O'na selâm olsun); karşılaştığı siyasal ve toplumsal meydan okumalar karşısında sergilediği eşsiz duruşlardan kesitler sundu.

Hz.İmam Muhammed Cevâd (O’na selâm olsun)...

Hz.İmam Muhammed Cevâd(O’na selâm olsun) Hicri 195 yılında Receb-i Şerîf ayının 10. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. Halkın İmameti vazifesine küçük yaşlarda (7 ya da 8)geçmiş olup 25 yaşında şahadet şerbetini içinceye kadar 17 sene boyunca mukaddes vazifesini eda etmiştir. Meşhur lakaplarından bazıları şunlardır:

Cevâd: Hakkedene de etmeyene de bağışı bol olan”,
Takî: Pek takvalı olan”,
Zekî: Tezkiye edilmiş, arıtılmış, ilahi yolla beslenmiş olan”,
Kâni: Kanaatkâr”,
Bâbul Murâd: Murada erdiren kapı”...

Şahadeti...

Hz.İmam Muhammed Cevâd (O’na selâm olsun) 220 senesinde zehirlenerek şehit olmuştur. Kendisine düzenlenen bu karanlık suikast, Abbasi devleti yöneticilerinden Mutasım’ın (doğru okunuşuyla yazılırsa Mu’tasım) emriyle olmuştur. Hz.İmam Cevâd’ın(O’na selâm olsun) eşlerinden biri olan Ümmü fazl aracılığıyla gerçekleşmiştir. Mutasım Ümmüfazl’ın kardeşi Cafer bin Memun ile iletişime geçmiş ve Cafer de, zehir gibi sözleriyle yavaş yavaş Ümmüfazl’ı etkisi altına almıştır. Bu etki altına alma sürecinde de Ümmüfazl’ın; Hz.İmam Ali Hâdi’nin (O’na selâm olsun) annesi olan Hz.İmam Cevâd’ın (O’na selâm olsun) diğer eşine karşı duyduğu şiddetli kıskançlıktan çok çok yararlanmıştır. Sözleriyle Ümmüfazl’a iyice tesir eden Cafer bin Memun, suikastın tüm detaylarını iyice netleştirdikten sonra ona etkisini hemen gösteren öldürücü bir zehir vermiştir. Ümmüfazl da Hz.İmam’ın (O’na selâm olsun) yemeğine bu zehri katmıştir. Zehirli yemeği yiyen Hz.İmam Cevâd’ın(O’na selâm olsun) mübarek bedenini bir anda sancı ve ağrılar kaplar. Durumu gören Ümmüfazl, yaptığından pişman olup ağlamaya başlar, ama iş işten geçmiştir artık. Hz.İmam Cevâd (O’na selâm olsun) da bu üzüntünün boşuna olduğunu tasdik eder mahiyette şöyle buyurmuştur:

“Vallahi; öyle bir fakirlik vuracak ki seni, ondan kurtuluş yoktur ve öyle bir belâ (çatacak ki sana), ondan örtünme (saklanma) yoktur!”

Nitekim öyle de olmuştur. Öyle bir hastalığa düçar olmuştur ki; şifa bulmak için neyi varsa neyi yoksa tüketmiştir. Ancak ne iyileşebilmiştir ne de kendisini utanç içerisinde bırakan bu hastalığı gizleyebilmiştir. Cafer bin Memun da, derin bir kuyuya düşmüş ve ölü halde o kuyudan çıkarılmıştır. Hz.İmam Muhammed Cevâd (O’na selâm olsun) ise, atalarıyla “Kudreti her şeye yeten Melîk’in (ve Her Şeyin Yegâne Sahibi’nin) katında, sıdk tahtında” (Kamer 55) yerini almıştır.


“İnna lillah ve inna ileyhi raci’ûn/ Şüphesiz biz Allah’a aitiz ve Şüphesiz O’na geri döndürüleceğiz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: