Hz.İmam Huseyn’e, torunu Hz. İmam Cevâd’ın (Hepsine selâm olsun) şahadeti yıldönümü sebebiyle taziye sunarken…

Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın H.220 senesi 29 Zilkade günü vuku bulan şahadeti faciasının yıldönümünü yâd etmeye yönelik etkinlikler devam ediyor.

Allah-u Teâlâ tarafından her türlü kötülük ve günah kirinden arındırılmış Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) hüzün günlerini yad etme geleneğinin bir parçası olarak yas programı kapsamında; 25 Eylül 2014 (29 Zilkade 1435) Perşembe günü, Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhların hizmetkârlarının bir araya gelerek düzenlediği geleneksel matem töreni yapıldı.

Hz. İmam Cevâd’ın (O'na selâm olsun) şahadeti günü yıldönümünde Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mukaddes ruh-u şerîflerine taziyeleri sunmak amacıyla düzenlenen törende Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi mensupları tarafından önce Mukaddes Ziyaretgâh’ta matem düzenlendi. Ardından da önde Mukaddes Türbe sancaktarları ve geleneksel hizmetkârlar eşliğinde; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru hep birlikte hareket edildi ve orada bulunan Mukaddes Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) Türbesi mensupları ile hep birlikte Pâk hidayet önderlerinin dokuzuncusunun yitirilişi faciasını andı.

Hz. İmam Cevâd (O'na selâm olsun) hakkında…

Şeyh Bakır Kureşî (Kuddise sirruh), Hz. İmam Cevad (O'na selâm olsun) hakkında şunları söylemiştir:

“O İslam’da düşünce ve ilmin en muhteşem (örneklerin ortaya koymuştur). Bir dünya dolusu fazilet ve üstünlüğe sahiptir.Yeryüzünde hikmet pınarlarını oluk oluk akacak şekilde fışkırtmıştır. Kendi çağının öğretmeni ve ilmi ve kültürel devrimin önderidir. Çok sayıda alim ve fakîh; O’na (O'na selâm olsun) giderek kendisinden hadis, hikmet ve marifetler (gerçekleri tanıtıcı bilgiler) nakletmiş ve gürül gürül akan ilim ve edeb pınarından kana kana içmişlerdir. Fakihler, O Hazret’ten (O'na selâm olsun) İslam dininin hükümleri, ibadetler, karşılıklı muameleler vb. birçok fıkıh babına dair çok sayıda hadis nakletmişler; bu hadisler de hadis ve fıkıh ansiklopedilerinde yazılıdır. İşte bu yüce İmam (O'na selâm olsun); yeni çözümleri ortaya atan, köklülüğü ve düşünsel gelişimi temsil eden Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) fıkhının kurucularından biri olmuştur. Alimler kendisinden hikmet,edep, üstün ahlak ve davranış adabına dair birbirinden güzel ve çok çeşitli sözler nakletmişlerdir. Bu hikmetli inciler, İslam hiyerarşisindeki en değerli eserlerden olup ahlak ve terbiyeye dair çok sayıda sorunun üstesinden gelmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: