(توحید در قرآن) اثر جدید بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کتاب (توحید در قرآن) را منتشر کرد. مرکز اسلامی مطالعات راهبردی وابسته به این بخش بر چاپ کتاب نظارت داشت.

این کتاب در چارچوب مطالعات کلامی و تالیف شیخ عبدالله جوادی آملی و ترجمه شیخ محمد حسین خلیق است.

نویسنده این کتاب به موضوع توحید که رکن اصلی در زندگی ایمانی و مرز بین بدبختی و سعادت می‌باشد، پرداخته است؛ موضوعی که سایر اعتقادات و اصول دینی، نظری و عملی از آن سرچشمه می‌گیرد.

این کتاب با شناخت خداوند متعال شروع می شود، به نبوت و امامت می‌پردازد و به معاد و تجسم اعمال نیک یا بدی که انسان در سرای دنیا انجام داده ختم می‌شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: