برپایی ایستگاههای تصحیح قرائت سوره های کوتاه قرآنی در استان الدیوانیه به همت مجمع علمی قرآن کریم

مجمع علمی قرآن کریم وابسته به آستان قدس عباسی، سه ایستگاه تصحیح قرائت سوره های کوتاه قرآنی و آموزش احکام تلاوت را ویژه زائران اربعین حسینی در استان الدیوانیه برپا کرد.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل؛ مسئول شعبه مجمع علمی قرآن کریم در استان دیوانیه در این خصوص اظهار داشت: خدمات قرآنی این شعبه اکنون به زائران پیاده اربعین حسینی ارائه می شود تا قرائت صحیح سوره های کوتاه قرآنی واحکام تلاوت را فرا گیرند. امری که این برنامه قرآنی را متمایز نموده، این است که این برنامه قرآنی توسط حافظان قرآن کریم وقرآن آموزان طرح حفظ قرآن کریم مدیریت می شود.

دکتر ابراهیم جوده افزود: بزرگسالان، نوجوانان، بانوان وزائران غیر عربی از این ایستگاهها بهره بردند و ما شاهد مشارکت وحضور تعداد بسیاری از زائران اربعین حسینی هستیم که در فعالیتهای قرآنی وآموزشی این ایستگاهها مشارکت می نمایند. بیست استاد حافظ کل قرآن کریم نیز بر فعالیتهای این ایستگاهها نظارت دارند.

لازم بذکر است که 52 ایستگاه قرآنی توسط مرکز قرآن الکریم وشعبه های آن در مسیر زائران حسینی افتتاح شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: