Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) huzurunda, torunu Hz. İmam Bakır’ın (O'na selâm olsun) şahadeti yıldönümü sebebiyle taziyelerini sunarken…

Hz. İmam Sadık (O'na selâm olsun) Efendimiz’in, Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) başına gelenleri sürekli canlı tutmaya çağıran ve bunu yapanlara Allah-u Teâlâ’dan rahmet etmesi için dua ettikleri meşhur hadislerinin ışığından yola çıkan Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârları; Pâk Hanedân’ı (Allah-u Teâlâ hepsine salât-u selâm etsin) mutlu eden veya hüzünlendiren hadiseleri canlı tutmaya yönelik programlar düzenlemektedir. Bu münasebetlerden biri de Hz. İmam Muhammed Bakır’ın (O'na selâm olsun) Hz. İmam Muhammed Bakır’ın H.114 senesi 7 Zilhicce günü vuku bulan şahadeti faciasının yıldönümüdür.

Mukaddes Türbe’de facianın yıldönümünü yâd etmeye yönelik etkinlikler devam ediyor.

Allah-u Teâlâ tarafından her türlü kötülük ve günah kirinden arındırılmış Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) hüzün günlerini yad etme geleneğinin bir parçası olarak yas programı kapsamında; 2 Ekim 2014 (7 Zilhicce 1435) Perşembe günü, Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhların hizmetkârlarının bir araya gelerek düzenlediği geleneksel matem töreni yapıldı.

Hz. İmam Bakır’ın (O'na selâm olsun) şahadeti günü yıldönümünde Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mukaddes ruh-u şerîflerine taziyeleri sunmak amacıyla düzenlenen törende Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi mensupları tarafından önce Mukaddes Ziyaretgâh’ta matem düzenlendi. Ardından da önde Mukaddes Türbe sancaktarları ve geleneksel hizmetkârlar eşliğinde; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru hep birlikte hareket edildi ve orada bulunan Mukaddes Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) Türbesi mensupları ile hep birlikte Pâk hidayet önderlerinin beşincisinin yitirilişi faciasını andı.


Hz. İmam Bakır (O'na selâm olsun) Receb ayının ilk gününde dünyayı şereflendirmiş ve 57 yaşında, Emevi zalimleri Velid oğlu İbrahim ya da Abdulmelik oğlu Hişam tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir. Oğlu Hz. İmam Cafer-i Sadık’a (O'na selâm olsun) Bakî mezarlığına defnedilmesini vasiyet etmiş ve oğlu Hz. İmam Cafer-i Sadık’a (O'na selâm olsun) Cuma günleri namaz kıldığı kıyafetiyle kefenlemesini, sarığıyla başıyla sarmasını, kabrini kare biçiminde yapmasını, kabri yerden dört parmak kadar yüksek kılmasını ve defnedildiği vakit (kefendeki düğümlerin) çözülmesini vasiyet etmiştir. Ayrıca kendi matemi için sekizyüz dirhem harcanmasını vasiyet etmiş ve bunun sünnet olduğunu belirtmişlerdir. Zira Hz. Peygamber Efendimiz (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Cafer-i Tayyar’ın (O'na selâm olsun) şahadeti sonrasında şöyle buyurdukları rivayet olunur: “Cafer’in ailesi için yemek getiriniz; başlarına onları meşgul kılacak bir iş gelmiştir.”

İmam Sadık’tan (O'na selâm olsun) şöyle rivayet olunmuştur: “Babam vasiyetinde onu üç elbise ile kefenlememi söyledi. Cuma günleri namaz kılarken giydiği şallı bir elbise, başka bir elbise daha ve bir gömlek. Babama “Niye bunu yazıyorsun” dedim. O da “İnsanların “dört elbise ile kefenledi” veya “beş elbise ile (kefenledi)” diyerek senin karşında kalabalık etmelerinden çekiniyorum. Bir de beni bir sarıkla sar.” Buradaki sark kefenden sayılmamaktadır. Çünkü başa sarılan giysi olarak değil bedeni dolamak için kullanılmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: