İlahi rahmet nazarının tecelli ettiği Arefe günü ve Hz. İmam Huseyn'in (O'na selâm olsun) özel ziyaretine dair...

Yüce Allah; Hz. İmam Huseyn’i, Dedesi’ni, Annesini, Babasını ve Kardeşi’ni (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) diğer yaratılanların tümünden üstün tutmuş ve hepsinden üstün bir makam bağışlamıştır. Yüce Allah bu en mubarek aile içerisinde de, Hz. İmam Huseyn’e (Hepsine selâm olsun) özel bir yer bağışlamıştır. Bu özel makamı sebebiyle, Pâk Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) tarafından naklolunarak elimize ulaşan rivayetlerde; Şehitlerin Efendisi’nin (O'na selâm olsun) ziyaretine teşvik eden, bu ziyaretin faziletine değinen ve bu ziyaret sonucunda elde edilecek ilahi karşılıktan haber veren çok sayıda hadise rastlıyoruz.Farklı lafızlarla söylenen tevatür düzeyindeki çok sayıda rivayette; Pâk Hanedân’ın (Hepsine selâm olsun) çok yoğun bir biçimde Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Kabr-i Şerîfleri’nin ziyaret edilmesine teşvik ettiğini görüyoruz. Bu yüzden de Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) aşıkları ve taraftarları, Cennet Gençlerinin Efendisi’nin (O'na selâm olsun) pâk kabrine akınlar halinde gelerek ziyaret etmektedirler. Rivayetlerde özellikle de bazı münasebetlerde de, Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) pâk kabrinin ziyaretine çok daha yoğun bir teşvik vardır ve bu ziyaretleri eda edenlere çok daha büyük müjdeler vaad edilmiştir.

İşte bu ziyaretlerden biri de, Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Arefe günü özel ziyaretidir…

Burda Pâk Hanedân’ın (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) bu hususta buyurdukları mubarek hadislerinden sadece bir iki tanesine değineceğiz.


Muteber bir senet ile Beşir ed-Dehhan’dan şöyle naklolunmuştur: Hz. Sadık’a (Allah’ın salât-u selâmları üzerine olsun) şöyle dedim: Hacc’ı kaçıracağımı düşününce, Arefe’yi Hz. Huseyn’in ( Allah’ın salât-u selâmları üzerine olsun) yanında geçirdim. Şöyle buyurdu: Çok iyi ettin ey Beşîr! Hangi mümin; Hz. Huseyn’i (O'na selâm olsun) hakkıyla tanıyarak bayram günü dışında kabrine gelirse, kabul olunup mühürlenmiş yirmi hac, yirmi umre ile (Allah tarafından) gönderilmiş bir Peygamber’in ya da adil bir İmam eşliğinde gidilmiş yirmi gaza (cihad gazvesine katılmanın ecri) yazılır! Eğer Arefe gününde O’nu hakkıyla tanıyarak gelirse ona kabul olunmuş ve mühürlenmiş bin hac, bin umre ile (Allah tarafından) gönderilmiş bir Peygamber ya da adil bir İmam eşliğinde gidilmiş bin gaza yazılır!” Ben de “O kadar ben nasıl giderim ki oraya?” dedim. Bana biraz öfkeli gibi baktı. Sonra şöyle dedi: “Ey Beşîr! Mümin kimse, eğer Hz. Huseyn’in ( Allah’ın salât-u selâmları üzerine olsun) kabrine (ziyarete) gelir, fırat (nehrinin) suyuyla yıkanır ve sonra da (kabre doğru) yönelirse; Allah (Azze ve Celle), attığı her bir adım için ona tüm amelleri ile birlikte bir hac yazar!” Ravi “Bir umre de” dediğinden emin değilim diyor.Aynı hadis ile ilgili olarak “Bir gaza da” ibaresinin cümlenin sonunda yer aldığı da söylenmiştir.

Bir diğer meşhur hadiste de; Yüce Allah'ın, Arefe günü Arafat’taki hacılara bile bakmadan evvel, o günde Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretçilerine nazar ettiği (rahmetle baktığı) rivayet olunmuştur.

Ravisi Rufa'e olan bir başka muteber hadiste de şöyle rivayet olunmuştur:

Hz. Sadık (O'na selâm olsun) bana şöyle buyurdular: “Ya Rufa’e, bu yıl hac yaptın mı?”

Ben de dedim ki: Size feda olayım; hac edebilecek kadar (param) yoktu, ben de Arefe’de Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) kabrinde idim.

Şöyle buyurdu:

“Ey Rufa’e; Mina’da olanların (gördüğü hayırdan) daha azını elde etmedin. Eğer insanların haccı terketmelerinden duyduğum nefret olmasaydı; sana öyle bir hadis söylerdim ki, Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) kabrini asla terk etmezdin!” Sonra uzun bir müddet sustu. Ardından şöyle buyurdu:

“Babam bana şöyle haber verdi: Hakkıyla O’nu tanıyarak ve kibre kapılmadan Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) kabrine ziyaret için yola çıkan kimseye; bin melek sağından, bin melek solundan eşlik eder ve o kimseye Peygamber ya da Peygamber vasisi ile birlikte yapılmış bin hac ve bin umre yazılır!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: