تمجید دو هیأت آفریقایی از اقدامات آستان قدس عباسی در قاره آفریقا

دو هیأت آفریقایی از جمهوری سنگال و تانزانیا از اقدامات حرم مطهر عباسی در قاره ی آفریقا تقدیر کردند.

شیخ سعد ستار الشمری، مدیر مرکز مطالعات آفریقایی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در این خصوص اظهار داشت: این مرکز پذیرای دو هیأت آفریقایی بود که هر کدام به صورت جداگانه در مقر مرکز در استان نجف اشرف حضور یافتند. و هیئت اول توسط هماهنگ کننده مرکز، شیخ یحیی توره در سنگال، از اقدامات آستان قدس عباسی و حمایت مالی از برنامه های مذهبی، فکری و بشر دوستانه در ایالت سنگال و به طور کلی قاره آفریقا قدردانی کرد.

وی افزود: هیأت دوم شامل نمایندگان بنیاد امام هادی (ع) و حوزه ی علمیه ی امام صادق (ع) در دارالسلام پایتخت تانزانیا، شیخ حمید جلالی و شیخ محمد عبایدلی بودند که با اجرای برنامه های مختلف مذهبی، فکری و انسان دوستانه از نقش بزرگ آستان قدس عباسی و مرکز مطالعات آفریقا در قاره آفریقا قدردانی کرد.

الشمری تاکید کردکه « آستان قدس عباسی به برنامه ها و پروژه های مذهبی و بشردوستانه ای که مرکز در قاره آفریقا اجرا می کند اهمیت زیادی قائل است. و پیگیری ها جهت هدایت مردم به راه حق و معرفت اسلام ناب محمدی ادامه دارد»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: