(راهنمای گورهای دسته جمعی در عراق) اثر جدید بخش امور فکری آستان قدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی کتاب"دليل المقابر الجماعية في العراق - مرحلة حزب البعث"(راهنمای گورهای دسته جمعی در عراق- دوران حزب بعث) را منتشر کرد.

عباس القريشی، مدیر مرکز ثبت جرایم افراط گرایی عراق وابسته به این بخش گفت: اثر جدید بیانگر نتیجه کار مرکز در وضع قواعد ثبت جنایات افراط گرایی و تروریسم است.
القریشی گفت: این کتاب اولین اثر در نوع خود در زمینه ثبت جنایات گورهای دسته جمعی است که به دست حزب منحله بعث علیه عراقی‌ها صورت گرفت.

وی افزود: این کتاب یک پایگاه داده های مختصر برای آشنایی با گورهای دسته جمعی در عراق در دوران حکومت حزب منحله بعث است. هدف مرکز از انتشار آن، تقویت حافظه شهروندان عراقی از میزان رنجی است که بر عراقی‌ها در دوران قدرت حزب منحله بعث وارد شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: