تجلیل هیئتی از آفریقا از تلاش‌های بخش امور فکری

هیئتی از کشور نیجریه از تلاش‌های بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در قاره آفریقا و حمایت آن از اتباع آفریقایی در عراق قدردانی کرد.

این امر در دفتر این مرکز در نجف اشرف و در مراسم استقبال شیخ سعد ستار الشمری، مدیر مرکز مطالعات آفریقایی، وابسته به این بخش از هیئت نیجریه روی داد. این هیئت به سرپرستی دکتر یوشع بن الشیخ، نماینده شیخ ابراهیم زکزکی و با همراهی گروهی از طلاب علوم دینی کشور نیجریه در این دفتر حضور یافته بودند.

الشمری اظهار داشت: "زیارت اربعین امسال با مشارکت گسترده مؤمنانی از قاره آفریقا، از جمله هیئتی به سرپرستی نماینده‌ی شیخ ابراهیم زکزکی و گروهی از طلاب علوم دینی برگزار شد."

مدیر این مرکز همچنین در مورد برنامه‌ها و طرح‌های فکری، تبلیغی و بشردوستانه این مرکز در قاره‌ی آفریقا و تاثیر این برنامه‌ها و پروژه‌ها بر گسترش آگاهی دینی و فکری در جامعه آفریقا توضیحاتی ارائه داد.

از سوی دیگر، این هیئت با ابراز تقدیر و تشکر از حسن میزبانی و استقبال آستان قدس، از تلاش‌های گسترده‌ مرکز مطالعات آفریقا در قاره آفریقا و نیز حمایت‌های آن از اتباع آفریقایی در عراق، به نمایندگی از آستان قدس عباسی تجلیل کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: