رایزنی بخش امور فکری آستان قدس عباسی و دانشگاه موصل درباره راه‌های همکاری مشترک

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی و دانشگاه موصل درباره راه‌های همکاری مشترک در زمینه علمی رایزنی کردند.

این دیدار طی بازدید سرحان غلام حسين، سردبیر مجله المرکز به نمایندگی از هیئت مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش امور فکری از دانشگاه موصل و دیدار او با قصی الاحمدی، رئیس دانشگاه و برخی از روسای دانشکده‌ها و مسئولان کتابخانه مرکزی انجام شد.

سرحان شرح گسترده‌ای را درباره فعالیت مرکز مطالعات آفریقا در زمینه های فکری، علمی، اجتماعی و انسانی در قاره آفریقا و عراق ارائه کرد.

هدف از این بازدید گسترش پل‌های ارتباطی و همکاری میان مرکز و این موسسه آموزشی در زمینه علمی برای حمایت از پژوهشگران پیرامون مسائل آفریقا است.
هیئت مرکز مطالعات آفریقا برخی نشریات ادواری را به کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابخانه های برخی از دانشکده‌ها ارائه کرد تا در دسترس پژوهشگران دانشگاه موصل باشد.

رئیس دانشگاه و روسای دانشکده‌ها تلاش‌های گسترده آستان قدس عباسی که از سوی مرکز مطالعات آفریقا در زمینه‌های علمی، فکری و انسانی صورت می‌گیرد را ستودند. وی بر همکاری و اقدام مشترک در راستای خدمت به فرایند آموزشی و علمی تاکید کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: