انتشار کتاب جدید درباره فنون بلاغت عربی از سوی بخش امور فکری

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کتاب جدیدی را تحت عنوان (بلاغت عربی در نهج البلاغه) منتشر کرد. این کتاب معجم موضوعی فنون و اسالیب بلاغت عربی در نهج البلاغه است.
مرکز مطالعات و بازنگری علمی وابسته به این بخش بر چاپ این اثر که تالیف محمد جلیل عباس الحسناوی است نظارت داشت.

این کتاب متشکل از هفت جلد است که در آن جناس، طباق، مقابله، اسلوب‌های طلب اعم از امر و نهی، استفهام و دعا بررسی شده و هدف آن مقدمه چینی برای تدوین معجم بلاغی فراگیر برای الفاظ و ترکیب‌های نهج البلاغه است.

این کتاب در عنوان، فصل‌بندی و محتوای آن جدید است. چرا که مولف در فصل‌بندی آن روش معجم‌های موضوعی را در پیش گرفته و از طریق آن مهم‌ترین اسلوب‌های بلاغت عربی را دنبال کرده است .

این کتاب مکمل پروژه ادبی درباره نهج البلاغه است. پیش از این مرکز مطالعات و بازنگری علمی نقش و اعراب نهج البلاغه و معجم صرفی مفصل الفاظ نهج البلاغه را منتشر کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: