Huseynî Matem ve Hizmet Grupları Bölümü, H. 1436 yılı Aşûra anma merasimleri özel talimatlarını yayınladı

Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) ile Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’na bağlı Irak ve İslam dünyasındaki Huseynî Matem ve Hizmet Grupları bölümü; H. 1436 senesi Muharrem-i Harâm ayının girmesi münasebetiyle ilgili bazı tavsiye ve talimatlar yayınladı:
1- Matem gruplarındaki tüm kardeşler ezan vaktini duyunca namaza durmalı ve herkes bulunduğu yerde eda etmelidir.
2- İzdihama engel olunması ve koordine hareket sağlanması amacıyla; Huseynî matem gruplarının ve özellikle de zincirli grupların sorumluları, bölümümüz tarafından tayin edilen talimat ve direktiflere uymak zorundadır.
3- Fırsat kollayan İslam ve Muhammedî Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) düşmanlarının planlarını suya düşürmek amacıyla güvenlik güçlerinin ve bölümümüzün direktif ve talimatlarına uyulmalıdır
4- Matem gruplarına yabancıların alınması ve seyr esnasında Matem grupları üyeleri tarafından silah ya da yaralayıcı alet taşınması yasaktır.
5- İki Mukaddes Türbe (Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Onlara selâm olsun) Mukaddes Türbeleri) idaresi, bölümümüzün takvimine ve direktiflerine uymak durumunda değildir. Matem grupları kefilleri, Beynel Haremeyn yakınlarındaki arama noktalarında Huseynî heyet özel kimliği ve kanuni taahhütnameyi ibraz etmek durumundadır.
6- Huseynî matem grubu kefili, heyetinin özel güvenliğini ve kendi ses düzeneklerinin takibi ile teftişinden sorumludur.
7-Kameramanın bir tanıtıcı rozet ya da örtü taşıması kaydıyla Huseynî matem gruplarıyla birlikte bir adet kameranın girişine izin vardır.
8-Huseynî minbere çıkan meddah kardeşlerimizden, matem gruplarının çok oluşu ve izdiham yaşanmasından ya da matem gruplarının seyrinin durdurulmasından kaçınmak amacıyla; kendilerine Mukaddes Sahn-ı Şerîf içerisinde (mersiye) okumaları için ayrılan on dakikalık süreye riayet etmelerini rica ederiz.
9- Tüm zincir matem gruplarının kendilerine ayrılan saat dokuz ile öğleden sonra üç vakitlerine riayet etmelerini rica ederiz. Zira sinezeni grupları öğleden sonra saat üçte başlayacak ve gece yarısına kadar devam edeceklerdir.
10-Mukaddes Türbeler’in ( Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) ile Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları) içerisine, Pâklığını ve Kutsiyetini muhafaza etmek amacıyla; Teşabîh (Aşura günü olayının canlandırmaları) merasimleri esnasında atların girişi yasaklanmıştır.
11- Meşk merasimi Muharrem-i Harâm ayının onuncu gecesinin son mateminin ardından, yani gece yarısı 01:30’dan sonra başlar. Buna riayet edilmesini ve geçen yıllarda olduğu gibi meşk esnasında kama vurulmamasını rica ederiz. Giriş sadece Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble Kapısı’ndan olacaktır.
12- Muharrem-i Harâm ayının onuncu günü öğle ezanı sonrasında Tuwerîc Koşusu azası başlayacaktır.
13- Teşbîh-i Seb matem grubu, Aşura günü 16:00’da Âl Kemmune divanından hareket etmeye başlayacaktır.
14- Muharrem-i Harâm ayının 13. Günü sonrasında tekkelerin (matem yerlerinin) kaldırılması hususuna riayet edilmelidir.
15- Allah-u Teâlâ takdir buyurmasın; acil bir durum olması durumunda Huseynî matem grupları üyeleri kardeşlerimizden derhal ana caddelerden çekilmelerini ve gerekli tedbiri almak üzere güvenlik güçlerine yer açmalarını rica ederiz.

Söz konusu bölümün daha önce vurguladığı gibi bu hususlara riayet etmek zaruridir.

Mukaddes Kerbelâ eyaletindeki tüm güvenlik güçleri,hizmet kurumları ve bölümce hepimiz;Huseynî matem gruplarının, matem ayinlerinin ve Hz. İmam Huseyn ile kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) ziyaretçilerinin hizmetinde olduğumuzu hatırlatır; yapacakları işbirliğine teşekkür eder ve Yüce Allah’tan; eda edecekleri tüm ibadet ve matem merasimi ayinlerini kabul etmesini niyaz ederiz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: