Mukaddes Türbe'de devam eden Hz. İmam Cevâd (O'na selâm olsun) Yeraltı Avlusu inşaatında büyük ilerleme

Daha önce, sizlerle Mukaddes Hz. Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin ikinci bir Sahn-ı Şerîf (Büyük Avlu) inşa edeceğini ve bunun, Mukaddes Türbe’nin yer altı katında yer alacağını paylaşmıştık.

Bu yeni Sahn-ı Şerîf’in ilk bölümüne “Hz. İmam Cevâd (O'na selâm olsun) Serdâbı (Yeraltı Avlusu)” adı verildi.

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin kuzey tarafında kalan Hz. İmam Cevâd (O'na selâm olsun) Serdâbı inşaatı çalışmaları; Irak’ta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Mukaddes Türbe’nin tarihi sıçramasının ısrarla ve azimle sürdüğünün açık bir göstergesi. Çalışmalar geniş çaplı ve istikrarlı büyük bir ilerlemeye sahne oluyor. Daha önce çizilen teknik – mimari plana ve belirlenen takvime uygun bir biçimde tamamlanmak amacıyla çalışmalar gece gündüz ara verilmeden devam ediyor.

Bu dev projeden sorumlu bölüm olan Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü adına Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na açıklama yapan Bölüm Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saîğ, proje hakkındaki detayları paylaştı: “Hz. İmam Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) entegre bir projedir ve – inşa’Allah- Sahn-ı Şerîf’in tüm zeminini kaplayacaktır. Ancak ilk aşaması – ki Hz. İmam Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Serdâbı da, Hz. İmam Musa Kâzım ile Hz. İmam Ali Hadî (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Kapıları arasında kalan bu bölümden oluşur- Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin çok büyük önem verdiği ve (tamamlanması için) her türlü imkanı sağlayıp (meydana gelen) tüm engelleri ortadan kaldırdığı projelerdendir. Bunun bir sonucu olarak Projeyi tasarlayan ve uygulayan şirket, bu yapı için tüm elindeki tüm iş gücünü seferber etti.”

Saîğ projenin; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda inşa edilmesi planlanan ve Sahn-ı Şerîf’in (Ana avlunun) tümünün yer altından kaplayacak diğer avluların ilk adımı niteliğinde olduğunu ifade etti.

“Proje bir bütün olarak (yani diğer yapılacak yer altı avluları ile birlikte) İslami mimarlık dünyasında her yönüyle bir kalite sıçramasını temsil edecek. Her bir köşe ve her bir bölüm; Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Genel Sekreterliği, projeyi imar ve mühendislik çalışmaları yönünden uygulayan şirket ve Şii Vakfı yönetim kurulu tarafından son derece özenle incelendi. Zira Irak Mukaddes Türbeleri içerisinde, hem de böylesi vasıflara sahip bir büyük (ve gösterişli) yapı ilk defa (inşa ediliyor).”

“Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’ndeki mühendislik ve mimari kadrolarının tümü tarafından sağlanan planlama ve destek olmasaydı; proje gördüğünüz şekilde kesintiye uğramaksızın devam edemezdi. (Önhazırlık aşamasının tamamlanması sonrasında) proje planlaması için çok sayıda oturum düzenlendi.” Saîğ Projenin planlama aşamasında; öngörülen sonuçtan daha iyi bir sonuçla ortaya çıkmak amacıyla projenin tasarımında bir kaç kez değişikliğe gidildiğini de söyledi.

Saîğ projenin teknik detayları hakkında da bilgi erdi:

Proje yaklaşık olarak 1000 m2lik bir alanda inşa ediliyor. Projenin eski bir temeli bulunması, su dolu dev boşlukları barındırması ve Genişleme projesi kapsamında inşa edilen havalandırma sistemi, trafo vb ağır yükleri taşıması sebebiyle metrelerce derine kazılarak sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Birinci aşamada eski yapıların korunmasından oluşuyor. Bu aşama kapsamındaki çalışmalar eyvanlara komşu olan eski temelin –Allah korusun- çökmesi durumunda Serdâb’ı tümüyle koruma altına alıyor ve belirli bir düzeyde yapıların temelinde bulunan yeraltı suları akıntılarına karşı izolasyon sağlıyor.

Saiğ Serdâb’ın üçe bölündüğünü ve Hz. İmam Musa Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile Hz. İmam Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kapıları arasında kalan bölüm boyunca yaptıkları tüm çalışmaları orada da yapacaklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında yeraltı katı için kazı yapılarak ağırlık olarak faydalanmak amacıyla daha önceki kirişlerin duvarına komşu beton duvar inşa edildi ve bu duvara da, yer altı sularından gerçekleşebilecek herhangi bir sızdırmaya karşı asfalt ve keçe malzemesinden kaplama yapıldı. Aynı şekilde borulardan bir şebeke yaarak yer altı suları dışarı atıldı ve böylelikle yeraltı su seviyesi kontrol altına alındı.

Ardından zemin aralarında çakıltaşı ve asfaltın da aralarında bulunduğu birkaç farklı malzeme ile tabaka tabaka kaplandı ve çelik konstrüksiyon çalışmalarına başlandı. Ardından da yere beton döküldü. Sonrasında tavana beton döküldü ve eski avlu ile eşit olacak şekilde döküldü. Bu çalışmalara karşın Hz. İmam Cevâd’ın (O'na selâm olsun) Kapısı’ndan Harem-i Şerîf’in duvarına kadar olan kısmın kazılmasına başlandı ve zemine zift kaplanıp duvar inşa edildi. İnşa’Allah-u Teâlâ Muharrem-i Harâm ayının onuncu günü öncesi; Hz. İmam Cevâd’ın (O'na selâm olsun) Kapısından Sahn-ı Şerîf’in sonuna kadar tavanın beton ile kaplanması çalışmaları tamamlanacak.

Saiğ son olarak “Allah-u Teâlâ’nın izniyle Erbain ziyareti vaktinin girmesinden önce üçüncü bölümün tam teşekküllü beton bir yeraltı avlu olarak tamamlanması umuluyor” dedi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: