Mukaddes Kerbelâ’daki Huseynî hizmet mirasının birer çınarı: “Bab-ı Han Tarafı” ve “Bab-ı Necef Tarafı” Matem alayları

Bab-ı Necef Tarafı Matem Alayı

Bab-ı Necef (Necef Kapısı) Tarafı, Mukaddes şehrin eski sınırlarının ortasında yer alan taraflardandır. Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn (Veya Beynel-Haremeyn) Meydanı’nın güneyinde yer alır. Bu sebeple altı tarafın ortasında bulunur.

Bu taraf, diğer matem alayı kuran taraflardan örnek alarak M.1838 yılında “Bab-ı Necef Tarafı matem alayı” adlı bir matem alayı kurdu.

Taraf bünyesinde çok sayıda çarşı da bulunmakta olup bunlar halen varlığını sürdürmektedir. Bu geleneksel çarşılar: meyve sebze hali, Arap çarşısı, Nalıncılar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Terziler Çarşısı ve Hz. İmam Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Caddesi (çarşısı)dır. Bu durum çok sayıda kişinin Bab-ı Necef Tarafı matem alayına katılmasını ve her bir meslek erbabının kendi mesleğinin adını taşıyan kendi matem alayını kurmasını sağladı. O günden bu güne kadar da aynı şekilde devam etti.Şu anda her biri tarihi bir Huseynî matem alayı. (Bakırcılar Çarşısı matem alayı gibi)

Bab-ı Han Tarafı

Bab-ı Han Tarafı’nda yaşayan Huseynî’ler h. 1318 senesinde bir matem alayı kurdu. Matem alayı “Bab-ı Han Gençleri” ismini taşıyordu. Ardından o matem alayından “Bab-ı Han Sine ve Zincir matemi grubu” türedi. (Azeri kültüründe “deste” olarak da adlandırılır.) Gençler sonrasında “Bab-ı Han Tarafı” Huseynî matem grubunu oluşturdu. O grubun bir kolundan da geçtiğimiz yüzyılın ellili yıllarında “Fesha Gençleri” matem grubu oluştu. Böylelikle matem alayı, 2003 yılına kadar üç genç grup ile kaldı. 2003’te Irak’ta cani diktatörlük rejiminin çöküşü sonrası yaklaşık sekiz matem grubu ortaya çıktı.

Bunlar:
“Liwâ Ebî Fazl el-Abbas / Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sancağı matem grubu”
“Fesha Gençleri Matem Grubu”
“Bab-ı Han Tarafı Matem Grubu”
“Liwâ Ebulfazl el-Abbas/ Hz. Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sancağı matem grubu”
“Hz.Meysem-i Temmar (Allah O’ndan razı olsun) Gençleri matem grubu”
“Liwâ-ul Huseyn/ Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Sancağı matem grubu”

Bunlara ek olarak çok sayıda hizmet grubu doğdu.

Sonuç olarak; Bab-ı Han Tarafı Matem Alayı; Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmeti mirasında uzun bir geleneğe sahiptir. Atalardan geçen Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşkı ve hizmetini torunlar almış, onlar da torunlarına taşımıştır. Kıyamet gününe kadar da sürecektir Allah-u Teâlâ’nın izniyle…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: