Mukaddes Ziyaretgâh’ın Geleneksel Hizmetkârları ve düzenledikleri Muharrem-i Harâm ayı özel matemi üzerine…

1436 Hicri yılı Muharrem-i Harâm ayı onuncu gecesinde kılınan akşam ve yatsı namazlarının ardından; Mukaddes Kerbelâ Türbeleri Geleneksel Hizmetkârları özel matem düzenlendi. Özel mateme; Hz.Resûl-i Azam Muhammed Mustafa’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) neslinden olan (yani başka bir deyişle “Seyyid” olan) ve Hz. İmam Huseyn’in ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhlarında hizmetkârlık yapan, onların aileleri ve geçmiş yüzıllar boyunca dedesi ya da babası hizmetkârlardan olmuş olanların evlatları katılıyor.

Geleneksel merasimin kıyafetleri de özel. Seyyid Hizmetkârlar fese sarılı yeşil sarık takıyorlar. Seyyid olmayan hizmetkârlarda ise bu sarığın rengi sarı oluyor. Matem alayının önünde de sancaktarlar ve özel hizmetkâr asalarını taşıyanlar bulunuyor.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Seyyid Hizmetkârlar Bölümü Başkanı Seyyid Mustafa Murtaza Ziyauddîn; Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na geleneksel matem alayı ile ilgili bilgi verdi.

“Tarihçiler kitaplarında şu ana dek Seyyid Hizmetkârlara yer vermiş değillerdir. Ancak Mukaddes Kerbelâ şehrinin yaşlı büyükleri hala Seyyid Hizmetkârlar mateminin 1921 yılında Irak devletinin kuruluşu sonrasında kurulduğunu hatırlamaktadırlar. Sonrasında geçtiğimiz yüzyılın otuzlu yıllarının ortasına kadar uğruna yollara döküldüğü davaya uygun bir düzeye varıncaya kadar her yıl devam edip geliştirildi.”

“Başlarda bu matem ile ilgilenme sorumluluğunu Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Ravzası Sâdin’i (Baş sorumlusu) Seyyid Abdussalih Âl- Tu’me ve Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Ravzası Sâdin’i (Ağa Hasan lakabıyla da bilinen) Seyyid Muhammed Hasan Âl-Ziyauddîn üstlendi. İşte bu muhterem iki Seyyid (Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun) kutlu matemin işlerini ve ihtiyaçlarını takip edip Seyyid Hizmetkârları katılmaya teşvik etti. Aynı şekilde kendileri (Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun). Hz. İmam Ali (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) evladı olan ya da olmayan Mukaddes Ravzalarda hizmetkârlık yapan aileleri, Mukaddes şehirdeki alim aileleri ve Aşiret şeyhlerini de (özel mateme) katılmak üzere davet etti. Muharrem-i Haram ayının onuncu gecesinde çıkıldığı zaman tüm davet edilenler icabet etmişti. Matem alayı, Mukaddes şehirde yaşayan saygın ahaliyi gerçekten çok etkiledi. Çünkü (gerçekten) heybetliydi ve (matem) ayinlerini huşu içerisinde eda ediyordu.”

“Muharrem-i Harâm ayının onuncu gününde Yüce Musibet’in (Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) anılmasının bitmesi sonrasında bu matem (alayı) tekrar ortaya çıkar ve Halaları Hz. Zeyneb-i Kubra (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) ile Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) ailelerine taziyelerini sunmak üzere Muheyyem’e (Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Aşûra günü kamp kurduğu yere gider.)”

“Tıpkı diğer Huseynî matem merasimlerine yapıldığı gibi; bu mateme de devrik rejim tarafından yasak getirildi. Bu yasak o yalan rejim 2003’te çökünceye kadar devam etti. (2003’te) bu mubarek matem geri geldi ve eskiden olduğu gibi; Muharrem-i Harâm ayının onuncu gecesinde, Mukaddes Türbelerin hizmetkâr Seyyidleri’nin aileleri ile onların şimdi Mukaddes Hz. İmam Huseyn (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Türbeleri’nde bu mubarek hizmeti eda eden torunlarının büyük katılımıyla (Seyyid Hizmetkârlar özel matem merasimi düzenlenmeye başladı).”

“Bu mateme devrik rejimin çöküşü sonrası Mukaddes Türbeler Hizmetkârları tarafından mateme yeni bir bölüm daha eklendi. Muharrem-i Harâm ayının on birinci gününde Mukaddes Kerbelâ’dan görkemli bir matem alayı çıkıyor ve, evladı Şehitlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salat-u selâmı üzerine olsun) ve Pâk Ehlibeyti’nin musibeti yıldönümü sebebiyle taziye arz etmek için Dedeleri Hz. İmam Ali bin Ebî Talib’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) şehri Necef-i Eşref’e gidiyor. Bu matem alayı da; Yüce Dini Mercîler’in büro temsilcileri ile Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Mukaddes Türbesi idaresi ve Necef-i Eşref ahalisi tarafından karşılanıyor. Tüm bunlar Yüce Allah’ın fazlı ve Yüce Dini Merceiyet’in desteğiyle olmuştur.”

“Seyyid Hizmetkârlar Matem Alayı’ndaki tüm meddahlar; Hz.İmam Ali’nin (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) soyundan gelen (Kerbelâ’daki) Mukaddes Türbelerin hizmetkârlarındandır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: