Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Hizmetkârları; Aşûra ziyareti planının ikinci bölümünü uygulamaya koydu

Sahn-ı Şerîf'in temizlenmesi
Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârları, Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından hazırlanan Aşûra ziyareti özel hizmet planının ikinci bölümünü uygulamaya başladı. Bu plan tamamiyle Mukaddes Türbe’nin güvenlik ve hizmet planının (bir önceki aşamada) başarıya uğramasına bağlıydı. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi öyle de oldu ve Milyonların katıldığı “Tuwerîc Koşusu” mateminin başlamasıyla birlikte uygulamaya başlandı.

Peki bu bölümde ne yapılıyor?

Mukaddes Türbe’nin Bakımı Bölümü, Hizmet İşleri Bölümü ve Seyyid Hizmetkârları Bölümü ile diğer ilgili bölümler; Aşûra ziyaretinin sona ermesinin hemen ardından Mukaddes Türbe’nin pâk avlusuna (Sahn-ı Şerîf) iki gün önce yerleştirilen özel mefruşatı kaldırdı. Ardından Sahn-ı Şerîf ve Harem-i Mutahhar (Türbe’nin surlar içerisinde kalan binası ve kalbi mesabesindeki yer) temizlenip yıkandı. Ardından Matem alaylarının ve mateme katılanların gidişini belirleyen engeller ve barikatlar kaldırıldı. Matem alaylarının girişini kolaylaştırmak için Mukaddes Türbe’nin kapı girişlerine yerleştirilen kumlar da aynı şekilde kaldırıldı ve ana kontrol noktaları da oldukları yere geri götürüldü. Çalışmalar bunlara ek olarak; Sahn-ı Şerîf’in surlarının dışında kalan yerlerdeki çöplerin temizlenmesini ve Mukaddes Ziyaretgâh’a götüren yolların düzenlenmesini de kapsadı.

Aynı şekilde bölüm tarafından, İki Müşerre Türbe (Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn) arasında kalan Meydan’da da çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Matem alaylarının geçişi için konan özel döşemelerin kaldırıldı; Meydan ve Meydan’a götüren yollar temizlendi.

Şunu da hatırlatalım ki; her sene Muharrem-i Harâm ayında, Irak içerisinden ve dışından milyonlarca mümin, Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Ehlibeyt-i Kirâm’ı (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerlerine olsun) ile birlikte şahadeti facialarının gerçekleştiği Aşûra günü matemine katılmak ve o güne özel ziyareti eda etmek amacıyla Kerbelâ’daki Mukaddes Türbeler’e gelmektedir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi de; Hürlerin Efendisi’nin ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın çokça salât-u selâmı üzerine olsun) Şahadeti matemine eşlik eden ziyaretçilere hizmet etmek ve güvenliklerini sağlamak için özel bir plan hazırlamış olup her türlü imkanını bu matem ve bağlılık merasimlerinin başarıyla tamamlanması için seferber etmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: