Mukaddes Kerbela'da özel matem töreni: Şahadetlerinin yedinci gününde, Hz. İmam Huseyn ve Aşûra günü şehitleri (Allah'ın selâmı hepsine olsun) anıldı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensupları; Hz. İmam Huseyn’in, Hane halkı'nın ve Dostları'nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin yedinci gününün yıldönümünü 17 Muharrem 1436 (13 Ekim 2014) günü düzenledikleri özel törenle andı.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda toplanan hizmetkârlar, matem alayı oluşturarak Hürlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru hep birlikte yürüdü ve orada da Mukaddes Ziyaretgâh’ın hizmetkârları tarafından karşılandıktan sonra hep birlikte ortak matem merasimi ayinine başlandı. Yürüyüş ve ayin boyunca; Hz. İmam Huseyn (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun) okunan Huseynî şiarlar ve mersiyelerle anıldı. Mukaddes Türbeler mensupları, insanlık tarihindeki tüm hür insanların yolunu nurlandıran ve duruşuyla tağutların boyunduruğuna baş kaldırtarak dünya mazlumlarına özgürlük bağışlayan Hürlerin Efendisi’ne (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ezeli aşklarını ve bağlılıklarını takdim etti.

Mukaddes Türbeler özel matemine dair...

Mukaddes Kerbelâ’da yer alan Türbelere ait ilk ortak matem grubu; 17 Muharrem 1427’de (5 Şubat 2006) yani Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) “yedisi” münasebetinde ilk merasimini düzenledi. Irak’ta devrik zalim diktatörlük rejiminin düşmesinin ve Kerbelâ’daki Mukaddes Türbelerin tekrar meşru yönetimin eline geçmesinin ardından; Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Sayın Ayetullah Uzma Seyyid Alî Huseynî Sistânî (Allah bereketli ömrünü uzun etsin) başta olmak üzere değerli alimlerin direktifleri doğrultusunda Mukaddes Türbeler mensupları birçok başarılı faaliyet düzenlemeye başlamıştı. İşte bu etkinliklerden biri de Mukaddes Türbeler mensupları matemidir.

Faaliyetin düzenlenmesinin sebebi şuydu; Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) matem merasimlerinin sürmesi bir davaydı ve bu davadan hiçbir şekilde taviz verilemezdi. Kerbelâ’daki Mukaddes Türbe sorumluları da; hal-i hazırda yapılmakta olan mersiye, vaaz ve irşad (dini bilinci artırmaya yönelik) hizmetlerinin düzenlenmesine ek olarak; “Mukaddes Kerbelâ’daki Mutahhar Türbeler matem alayı adında, Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) davasını aktarmakta aktif bir biçimde rol oynayabilecek, düzenli bir matem heyetinin bulunmasını arzu etti. Zira Mukaddes Kerbelâ emsalsiz büyüklükteki musîbetin merkeziydi ve Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) ile Hz.Abbas (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Türbeleri de bu musîbet yâd edildiğinde gözlerin çevrileceği ilk yerdi. Öyle ise; Huseynî matem merasimlerini en mükemmel şekilde edâ edecek bir matem heyetinin varlığı zorunluluktu. Bu matem heyeti Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) davasını en aydınlık şekilde temsil etmeli ve her yerde örnek gösterilen bir Huseynî matem merasimi olmalıydı. İşte buradan yola çıkarak sene boyunca faaliyetleri düzenlenecek olan bir matem heyetinin kurulması kararı alındı.

Böylelikle Mukaddes Türbeler ortak Matem merasimleri düzenlenmeye devam etti. Artık Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) şahadetlerinin hepsinde merasim için çıkılıyor, buna ek olarak; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) vefatı, Bakî Kabirlerinin yıkılış günü ve Samarra’daki Mukaddes Türbe’ye saldırı faciasının yıldönümlerinde de merasim yapılmaya başlandı. Bu merasimlerde her bir Masum’ın (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) şahadeti yıldönümüne özel belli başlı matem şiarları bulunuyor. Söz konusu şiarların sözleri seçkin edebiyatın ve halk edebiyatının sözleri derlenerek özel olarak yazıldı. Merasimlerde Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesinin hizmetkârları Sahn-ı Şerîf’te bir araya gelir ve hep birlikte Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesine doğru şiir, şiar ve dualarını okuyarak hareket eder. Akabinde Hz.Ebî Abdillah İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda matem meclisi düzenlenir. Sonrasında da, Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin hizmetkârları ile de birleşerek hep birlikte Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne doğru hareket edilerek merasim düzenlenir.

Bu matem alayı, Mukaddes Türbeler üniforması ile diğerlerinden ayrılır. Açıktır ki üniforma ile çıkılmış olması dikkat çekici bir husustur (ve bir bakıma amacı da budur). Heyete sadece Mukaddes Kerbelâ şehrindeki etkinliklere katılım göstermiyor. Mukaddes Kerbelâ şehrinin bir parçası olduğundan konumundaki Mukaddes Kerbelâ Ahalisi matem grubu ile birlikte Irak’ın çeşitli yerlerindeki münasebetlere de aktif bir biçimde katılım sergiliyor.

Bilindiği üzere söz konusu matem alayı; Irak içerisindeki muhtelif Mukaddes Türbe ve Mezâr-ı şerîflere dini münasebetleri anma faaliyetlerinde eyaletinin öncüsü konumunda olup çok sayıda katılımcıya ve matem grubuna sahiptir. Bunlardan biri de Mukaddes Türbeler ortak matem alayıdır.


Hz.İmam Hasan kendi şahadeti arefesinde (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun): “Hiç bir gün senin günün (Aşûra) gibi değildir, Ey Abdullah’ın Babası!” buyurmak suretiyle, Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) musîbetinin kıyamet gününe kadar yaşanmış ve yaşanacak olan hiç bir musibete benzemediğini, çok daha öte bir facia olduğunu beyan etmiştir. Bu facia, müminlerin gönüllerinde sönmeyen bir ateş yakmıştır. Ve bu ateş; Beklenen Kurtarıcı ve Allah’ın yeryüzündeki Hücceti Hz.İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın) tarafından Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın salât-u selâmı üzerine olsun) intikamı alınana dek; ne sönecek, ne de biraz olsun azalacaktır!


İşte “Yedinci Gün Matemi”nden Uluslararası El-Kefîl Ağı objektifine yansıyan bazı kareler
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: