"Aşûra"nın yıldönümünden sonra devam eden matemin amacı...

Matem meclisi
Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; Hz. İmam Huseyn, Pâk Hâne halkı ve Dostları’nın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) şahadet günlerini anmak amacıyla Muharrem-i Harâm ayında özel yıllık matem meclislerini düzenledi. Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda (Sahn-ı Şerîf’te) meşhur hatip ve meddahların katılımıyla düzenlenen özel matem meclisleri on gün sürdü ve değerli ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Söz konusu yıllık matem meclisinin ilki geçen sene düzenlenmiş ve büyük rağbet görmüştü.

Matem meclislerinin katılımcılarından biri olan ve Mukaddes Türbe’deki Diyanet İşleri Bölümü üyesi Seyyid Adnan Musewî, Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Allah’a hamd olsun iki yıldır ardı ardına Sahn-ı Şerîf’te bu mubarek meclis düzenleniyor. Mubarek minbere çıkıp Hz. Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) için (mersiye) okumakla müşerref olduk. Bu meclisin düzenlenmesinin sebebi; mateme, hüzne ve Hz. Zeyneb’e (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tesliyet arz etmeye devam etmektir. Zira insanların çoğunun matemi, Muharrem-i Harâm ayının onuncu gününün bitmesiyle birlikte sona eriyor. Bu insanların içine düştüğü büyük bir yanılgı ya da bir şüphe. Zira musibetler; Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti ile birlikte başladı.Acısı ve hüznü, Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) musibetine denk olan bir diğer musibet de Haşimoğulları’nın Akîle’si ve Hawrâ’sı (Hz. Zeyneb’in Allah'ın selâmı üzerine olsun) musibetidir. Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) da naklolunduğu gibi:

“O’nun (Hz. Zeyneb’in) musibetine ağlayan kimse; kardeşleri Hasan ile Huseyn’in musibetine ağlayan kimse gibidir!”

Gerçekten de birinci hedef; Hz. Zeyneb’e (Allah'ın selâmı üzerine olsun) taziye sunmaktır, Sahib-uz Zaman Hz. İmam Mehdî’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek mukaddes ortaya çıkışını daha erken kılsın) tesliyet arz etmektir.Bu musibette taziye arz edilecek ilk kimse de O’dur.

“Sürekli bir biçimde matem anma törenleri düzenlemenin ve Ehlibeyt’e (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) tesliyet arz etmenin hedefi; Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) şuurunu ve kültürünün düşüncelerini yaymaktır. Zira Taff (Kerbelâ) mektebi, köklü bir üniversitedir. Tarih boyunca ilk üniversite olmuştur ve inşa’Allah-u Teâlâ öyle kalmaya devam edecektir. Hakkı ve nuru talep eden her kimse, onun saf kaynağından ve duru pınarından beslenir. Çünkü Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hidayet feneri (meşalesi) ve kurtuluş gemisidir. Özellikle de içinde yaşamakta olduğumuz zifiri karanlıkların devrinde O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) nuruyla nurlanıyoruz.”

“Yüce Allah’tan bizi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetine muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Doğrusu bu, (Aşûra günü) verilen mubarek derslerdeki kahramanlık ve fedakarlığı canlandırmak için takdim edebileceğimiz en az şeydir. Yüce Allah’tan tüm Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârlarının her birine, her nerede bulunuyorlarsa tevfik (bağışlamasını) niyaz ederiz ki; böylelikle Annesi Hz. Fatıma Zehra’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve (evlâdı) Beklenen İmam Hz. İmam Mehdî’ye ( Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek mukaddes ortaya çıkışını daha erken kılsın) tesliyet arz edelim!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: