Seyyid Alâ Musewî'den “Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Okulu”nun özellikleri...

Seyyid Alâ Musewî
İran’ın Isfahan kentinde düzenlenen ve 17 Ekim 2014 (23 Muharrem 1436) günü başlayan “Cennet yolu Kültür Haftası” faaliyetleri başladı. Kültür haftası programı çerçevesinde düzenlenen bir diğer faaliyet, Isfahan Üniversitesi’nde düzenlenen I. İlmi Araştırmalar Konferansı oldu. Çok sayıda akademisyen, din adamı ve araştırmacının katıldığı konferansın konuşmacılarından biri de Seyyid Alâ Musewî oldu. Necef-i Eşref İlimler Havzası’nın üstatlarından biri olan, farklı dillere çevrilmiş çok sayıda araştırması bulunan ve hem ülkesinde, hem dünyada çok sayıda konferans ve foruma katılan Seyyid Alâ Musewî’nin araştırmasının başlığı “Huseynî mektebin özellikleri” oldu.

Seyyid Musewî Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Huseyn bendendir; ben de Huseyn’denim” buyruğundan yola çıkarak Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okulunun en belirgin sıfatlarına ve insanların kurmuş olduğu bilindik okullar ile arasındaki farkları irdeledi. Zira bildiğimiz tanımıyla okullar; müfredat hazırlanması, bina inşa edilmesi vb. buna benzer şekilde harcanan tüm emeklere rağmen çok sayıda problemden muzdarip durumda. Ayrıca okullar öğrencinin yaşı, ilmi seviyesi, öğrencilerin sayıları ve öğrencilerin bulundukları yer gibi kısıtlayıcı faktörlerle de uğraşmak zorunda.

Oysa Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okuluna baktığımızda en belirgin özelliklerinden bazılarının şunlar olduğunu görüyoruz:

1- Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okulu ilahi bir okuldur. Allah (Azze ve Celle) tarafından kurulmuştur.

2- İnsanların duyguları ile uyumlu bir okuldur. İnsanların kahir ekseriyeti Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) davasından etkilenir, aksine nadiren rastlanır.

3- Bu okula katılan kimse, herhangi bir baskının sonucunda değil; aşkla, arzuyla ve tamamen hür bir iradeyle katılır.

4- Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okulu, hiçbir istisna olmaksızın her tabakadan ve her yaştan insanı alabilecek bir kapasiteye sahiptir. Bunu başka bir okulda görebilmiş değiliz.

5- Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okulu; her yerde ve her bölgede bulunabilir, hem de en az maddi külfet ile. Bunun çok sayıda örneğini görmek mümkün. Tek ihtiyacımız olan; cesaret,irade ve Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşkıdır.

6- Bu okulda sınıfta kalmak ya da başarısız olmak gibi bir anlam yoktur. Herkes başarılı olur. Herkes ortaya koyduğuna göre derecesini –tabiri caizse- notunu alır. Aynı şekilde kimseye “kovuldun” ya da “yoklamayı (kaçırdın, giremezsin)” gibi şeyler denmez; herkes “hoşgeldin” diye karşılanır.

7- Okul; kimseyi kimseden üstün tutmaz. Masiyet ehli (Allah’a (Azze ve Celle) karşı gelmeyi adet edinen kimseler. İçki içen, kumar oynayan, zina eden ya da bunun gibi günahları yapmayı adet edinen insanlar) için bile günahlarından, insanlara ve kendine ettiği zulümden uzaklaşıp Allah-u Teâlâ’ya geri dönme fırsatı vardır. Bu özellik, okulun herkese açık olduğunu ve tüm hastaları tedaviye kabul ettiğini gösterir. Hepimiz Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bizleri tedavi etmesine muhtacız.

8- Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ülkelerden, siyasetlerden ve partilerden etkilenmesi mümkün değildir; herhangi bir kurum tarafından kurulması da mümkünj değildir. Bu da okulu insanlığın umumuna açık kılar. Bu okul hepimizindir. Tüm çağlar boyunca, ihtiyaç duyduğumuz edebi ve ahlakı bize öğretmiş ve bizlere Allah’a (Azze ve Celle) giden yolu çizmiştir.

İşte bunlar; Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okulunun ve Kurtuluş Gemisi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gemisine binenlerin bazı özellikleridir. Bu okul, tüm çağlar boyunca beşeriyetin tümüne açık olmuştur. Yüce Allah-u Teâlâ’nın tanıma ayrıcalığını bizlere bağışladığı bu okulu -tabiri caizse- daha çok açmamız gerekir, kendi ellerimizle kapamak değil…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: