Mukaddes Türbe’den, Hz. İmam Seccad’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasına özel matem meclisi

Matem meclisi
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi, Hz. İmam Seccad’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet günlerinin yıldönümü hatırasına 21 Kasım 2014 (27 Muharrem 1436) Cuma günü, Babası Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yanı başında özel matem meclisi düzenledi.

Çok sayıda öğrencinin yanı sıra din adamları ve kültürel şahsiyetlerin katılımına sahne olan matem programı; Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Ana Avlusu’ndaki (Sahn-ı Şerîf) Kur’ân-i Kerîm tilavet ile başladı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği adına Seyyid Mudır el-Kazwînî bir konuşma yaptı.
Kazwînî şunları söyledi:

“Saygıdeğer konuklar. Bu günlerde acı dolu bir hatırayı, Hz. İmam Zeynelabidîn-i Seccad’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini idrak etmekteyiz.Bu yüce İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) lakapları O’nu (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tanıtmakta; kişiliğinde somutlaşan üstün değerleri ve yüceliği açığa çıkarmaktadır. Ferezdak’ın, İmamımız’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) methetmek için okuduğu o büyük kaside; Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahsiyetinde can bulan bazı faziletleri açıklamıştır belki de…”

“Hiçbir devlet, bir anayasası ve liderliği olmaksızın; ne ayakta durabilir, ne işleri yoluna girebilir ne de temellerini oturtabilir. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) temelini attığı o ideal, örnek ve hiçbir dengi olmayan devletin anayasası; Kur’ân-ı Kerîm’di. Liderliğini de ıtreti; Müminlerin Emîri ile Pâk evlatları (Allah'ın salât-u selâmı hepsinin üzeirne olsun) temsil ediyordu. İşte bu Pâklar; Kur’ân-i Kerîm’de muhatap alınmışlardır. Kur’ân-i Kerîm onların evlerine inmiştir. Allah’ın (Azze ve Celle) kitabını kalpleri, ruhları ve bedenleriyle taşımış; amel ederek ve uygulayarak onu somut hale getirmişlerdir. Onlardan biri de Hz. İmam Zeynelabidîn’dir (Allah'ın selâmı üzerine olsun). ”

“Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kim olduğunu anlamak için Sahife-i Seccadiyye’ye müracaat etmemiz bize yeter. “Âl-i Muhammed’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Zebûru” olarak ifade edilen bu sahîfe; hakkında bir dua tahsis etmiş olmadığı hiçbir alan ya da hiçbir yön bırakmamış, hakikaten de farklı (yönleri) bir araya getiren tam teşekküllü (bir sahifedir). Bu yüce İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ardında bıraktığı “Haklar Risalesi” (adlı) bu devasa miras ile nefisleri terbiye etmiş, ruhları paklaştırmış ve toplumda yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmıştır.Buna ek olarak bir hususa daha önem vermiştir. O da Babası Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşadığı musibetlere, mazlumiyetine ve Hane Halkı’nın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) başına gelenlere odaklanmıştır. Tarihi rivayetler bizlere Hz. İmam Zeynelabidîn’in, O’na (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ne zaman su takdim edilirse edilsin, o suya gözyaşlarını kattığını ve şöyle dediğini nakletmiştir:

“Ey Dünya ahalisi! Babam Huseyn, susuz bir halde katledildi!”

Ardından; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Kızı’nın oğlu Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru yürüyüş başladı ve Sahn-ı Şerîf’e varılınca özel matem merasimi başladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: