Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) izinde, ziyaretçilerinin hizmetinde…

Irak’ın güney eyaletlerinden Mukaddes Kerbelâ’ya doğru uzanan ziyaretçi yolları boyunca, Hz. Zeyneb-i Kubrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) izinden giden birçok hanım; Erbain ziyareti ibadetini eda etmek üzere yürüyerek giden ziyaretçi hanımlara çeşitli hizmetlerde bulunmak için Huseynî hizmet gruplarında aktif bir biçimde çalışmalarda rol aldı.

Yaptıkları hizmetlerden biri de: yol boyunca durarak ziyaretçi hanımları sıcak bir şekilde karşılamak,sonra da tesettürlerinde bir eksiklik olmadığını kontrol edip herhangi bir düzeltme yapılması gerekiyorsa nazikçe bunu kendilerine bildirmek ve hanımların kendilerine has dini hükümlere dair sorularını yanıtlamak oldu.

Dini ilimler talebesi ve Nasıriyye eyaleti ile Bathâ kazasını birbirine bağlayan yol üzerindeki “el-Khaddut-Terîb/ Toprağa bulanan yanak (yüz)” matem alayı sorumlusu Şeyh Mansûr el-Alî, Uluslar arası el-Kefîl Ağı’na yapılan hizmetler ile ilgili bilgi verdi:

“Ziyaretin kutsiyetini muhafaza edilmesi ve değerli ziyaretçilerin yürüyüş boyunca gözünden kaçabilecek bazı zaruri meseleler hakkında bilinçlendirmesi gerektiğini göz önüne alarak ziyaretçileri bilinçlendirmek ve sorularını cevaplamak amacıyla fıkhi meselelerde bilgisi olan bazı şahıslar bulundurduk.”

“ Aynı durum hanımlara da yansıdı. Bu hususta eşleri matem alayında çalışan ve fıkhi meselelerde bilgisi olan hanımlar; ziyaretçi hanımları bilinçlendirmek ve bazı fıkhî meselelere dair bazı sorularını yanıtlamak için gönüllü oldu.”

“Ayrıca birçok hanım yol boyunca durup ziyaretçi hanımları sıcak bir biçimde karşılayıp İslami tesettür ile örtüşemeyen bazı hususlarını düzeltti ya da yürüyüş esnasında ziyaretçi hanımların gözünden kaçmış olabilecek bazı meselelere dikkatlerini çekti.”

“Bu hanımlar hiç yorulup usanmadan her gün sabahtan akşama kadar ayakta duruyorlar. Hedefleri; Hz.Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) davasına hizmet etmek ve hem tesettürlerinde, hem iffetlerinde, hem de her şeylerinde Hz. Seyyide Zeyneb’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) izinden gitmeye diğer hanımları teşvik etmek.”

Ümmü Rıza Hanım, Basra eyaletindeki “Hz. Ummul Benîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Dini İlimler Havzası”nda bir dini ilimler talebesi. O da ziyaretçi hanımların yolunda durup kendilerine hizmet eden değerli hanımlardan biri. Şöyle diyor: “Mukaddes Kerbelâ’ya (Erbain ziyareti için) yürüyüş, mukaddes ibadetlerdendir ve çok büyük bir sevabı vardır. Bu yüzden yürüyüş boyunca tüm doğru İslami kurallar korunmalı ve bunlara dikkat edilmelidir. Bizler de, dini ilimler talebesi hanımlar olarak; ziyaretçi hanımların yolunun üzerinde durup ziyaretçi hanım kardeşlerimizi bilinçlendirmeyi ve farkında olmadıklarını gördüğümüz bazı hususları düzeltmeyi dini vazifemizin bir parçası olarak görüyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: