Mukaddes Kerbelâ Eyaleti Polis Genel Müdürlüğü ziyaretçilere özel güvenlik talimatları yayınladı

Mukaddes Kerbelâ eyaleti Polis Genel Müdürlüğü; Mukaddes Kerbelâ içerisinde ve Mukaddes şehre götüren yollarda bulunan ziyaretçiler ile Huseynî matem gruplarına özel talimatlar yayınladı. Talimatları inceleyen Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağl Huseynî Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü ziyaretçilere ve Huseynî hizmet grupları ile matem alaylarınaa bu tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Tavsiyeler şöyle:

1- Değerli din adamları, mescid ve Huseynîye hatiplerinden gençleri bilinçlendirmeleri ve Mukaddes şehrin istikrarı ile güvenliğini korumak amacıyla gençleri mezhep çatışması çıkartacak sloganlardan sakındırmaları rica olunur.
2 – Huseynî ayinlere ve ibadetlere riayet edilerek Mukaddes Kerbelâ’nın ve yüce münasebetlerine saygı gösterilmelidir.
3- Vatandaşları ve ziyaretçileri korumak için çalışan güvenlik güçleri ile işbiriliği yapılmalı ve kendilerine tam bir saygı gösterilmelidir.
4- Bazı taraflar tarafından kaos yaratma ve sivilleri korkutmak amacıyla çıkarılan kötü amaçlı söylentilerin peşinden gidilmemelidir.
5- Karmaşa yaratmaya ve söylentiler çıkarmaya çalışan unsurlar ve şahıslar bölgedeki güvenlik güçlerine bildirilmelidir.
6- Arama ve kontrol noktalarındaki prosedüre uyulmalıdır. Zira söz konusu prosedürün hedefi; güveni ve istikrarı korumak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamaktır.
7- Pâk Ehlibeyt İmamları (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun) dışında mezhep çatışması çıkartmaya yönelik fotoğraflar ve logolar taşınmamalıdır.
8- Sopalar, tabelalar ve kesici aletler taşımak yasaktır.
9- Hizmet yerlerinin; yol ayrımları, arama noktaları, polis merkezleri ve devlet dairelerinin uzağında kurulması rica olunur.
10- Polis memurları ile ordu mensupları saldırmak, binalar ile devlet dairelerinin saygınlığını çiğnemek ve bunlara zarar vermek; dinin, değerlerin ve ahlakın reddettiği işlerdir ve kanun tarafından şiddetle sorgulanır. Zira bu tip davranışlar güven ve istikrarı sarsmayı hedefler.
11- Tüm ziyaretçiler kim olduklarını belgeleyen kimlik ve şahsi evraklarını yanlarında bulundurmalıdır. Aksi halde şehre girmelerine engel olunacak ve yasal sorgu sürecinden geçmek zorunda kalacaklardır.
12- Ziyaretçilerin taşındığı hatlardaki araç sahipleri, yolcu ve misafirlerden emin olmalı ve onları dikkatli bir şekilde aramalılardır. Araç içerisinde terör unsurlarının çalışmalarına yardım edecek herhangi bir madde, silah ya da malzemeye rastlanması durumunda araca el konacak, şoförü tutuklanacak ve araç sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
13- Güvenlik güçleri görevlileri aleyhinde herhangi bir karmaşa yaratmak veya onlara herhangi bir tacizde bulunmak yasaktır ve yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
14- Fitne çıkarmaya teşvik eden ve anarşiyi körükleyen her türlü yayın, CD ve DVD’nin dağıtılması yasaktır. Dağıtanlar kim olursa olsun ya da hangi cihete bağlı olursa olsun, dağıttıkları material alınmamalıdır.
15- Herhangi bir olayın yaşanması durumunda (Allah-u Teâlâ takdir buyurmasın); tüm bölgenin derhal ziyaretçilerden boşaltılması ve vazifelerini eda etmek üzere güvenlik güçlerine yer açılması zorunludur.
16- Kablolama yapmak amacıyla hizmet grupları menhol ve kanalizasyonlar üzerine kurulmamalı; cadde üzerine sandalyeler konulmamalıdır.
17- Hiçbir cihet ya da taraf; güvenlik güçlerinin görevlerine ve çalışmalarına mutlak surette hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.
18- Terör çetelerinin eline fırsat geçmemesi için havai fişek türevlerine yönelik talimatlara tam bir şekilde uyulmalıdır.
19- Hizmet yerleri; umumi yollara, parklara ve yayalar ile güvenlik araçlarının akışına etki edecek adalara (meydana benzer alan) kurulmamalıdır
20- Yemekler odunda değil sadece gaz ocaklarında pişirilmelidir. Bu ocakların harici kontrol noktalarından geçişi yasaklanmıştır.
21- Münasebetin ve Mukaddes Türbeler’in kutsiyeti, makamları ve İslam alemindeki yerine hürmet edilmeli; genel adaba aykırı herhangi bir tutuma girmemeye özen gösterilmelidir.
22- Yiyecek ve içecekler tanınmış ve güvenilir hizmet yerlerinden tüketilmeli ve meçhul unsurlardan verilen yiyecek ya da içecekler tüketilmemelidir.
23- Hizmet yerleri sahipleri; içlerine zehir atılması tehlikesine karşı üstü açık gıdalar ile içecekleri korumalı ve bunun gerçekleşmesi ihtimaline karşı gözetleme yapacak kişiler görevlendirmelidir
24- Hizmet yerlerinde sabıkalı ya da hakkında tutuklama emri bulunan kimseler bulundurulmamalı ve kimliklerinden emin olmalıdır.
25- Herhangi bir güvenlik boşluğu yaşanması ya da güven ile istikrar ortamına kastedecek herhangi bir bilginin olması durumunda yetkililere ve resmi makamlara ihbarda bulunulmalıdır.
26- Hizmet yerleri; ziyaretçileri aramak ve hizmet yerin, özellikle de barınmaya ayrılan kısmı koruyup gözetmek için güvendikleri kimselerden 4 ya da 5 kişi yerleştirmelidirler.
27- Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Erbain ziyaretinde kama vurmak yasaktır. Bu ayin sadece Muharrem-i Harâm ayının onuncu gününe özgüdür.
28- Hizmet yeri dahilinde herhangi bir olay yaşanması durumunda kanunlar karşısında sorumluluk hizmet yeri sahibinindir. Hizmet yeri dahilinde küçük her şeye son derece dikkat edilmelidir.
29- Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Huseynî Ayinler ve Matem Alayları Bölümü tarafından yayınlanan ve hangi matem alayının ne zaman çıkacağını belirten çizelgeye riayet edilmelidir.
30- Namaz vakitlerinde hoparlörler ve anfiler kapatılmalıdır
31- Araçların matem alaylarının yakınlarında durulmasına izin verilmemektedir. Matem alayı afişleri çıkarılır çıkarılmaz araçlar dışarı çıkarılacaktır.
32- Matem alayının yanında başka kişilerin toplanmasına izin verilmemektedir.
33- Müdürlüğümüz tarafından çıkartılan taahhütname (her ziyarete özgü taahhütname) önümüzdeki yılın ziyaretine kadar korunmalıdır.
34- Ziyaret merasimi bitmesinin ardından matem alaylarının iskeleleri derhal kaldırılmalıdır.
35- Mukaddes Kerbelâ Eyaleti Polis Genel Müdürlüğü – Yasal İşlemler Müdürlüğü tarafından çıkartılan yazılı teminatın aslı muhafaza edilmelidir.

Emniyet ile irtibata geçilmeye ihtiyaç duyulması halinde, telefon numaraları:

327111 / 104 / 032320047
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: