Global Festival tarih yazdı! İkisi Irak’ta tarih boyunca ilk defa gerçekleşen Üç Irak Mühendislik Projesi hayata geçti! (Foto-Haber)

Hakkında söylenebilecek en az şey inananların kalplerine mutluluk getirmesi olan bir Festival gerçekleşti Mukaddes Türbede. Yüce Allah nezdindeki ulvi değerinin ve yüce şanının yanı sıra elbette. Ve eğer uluslar arası çapta olduğunu söylersek abartmış olmayacağımız bir olay vuku buldu. Haberler dünyanın her yerindeki, farklı mezhep ve inançlara mensup – bilhassa Müslüman olan – hayırseverlere bu büyük sevinci taşıdı. Özellikle de Irakta bulunanların aydınlık yarınlara, ileriye dönük umutlarla ve gözleri aydın bakmalarını sağladı. Tarih boyunca zorba ve zalimler tarafından çalınan gülümsemeleri yüzlerine yeniden yerleştirdi.

Bu güzel festivalin bir parçası olan; Hz. Ebulfazl El-Abbas Aleyhisselam’ın Mukaddes Ziyaretgâhı’nın minarelerinin tezhibinin ve Zarih- i Şerifi’nin Mubarek Pencereleri’nin yenilenmesinin sona erdiğini ve hareminin genişletileceği geniş çaplı bir kutlama ile tüm dünyaya duyuruldu. Festival Hz. Abbas’ın Mubarek viladetinin kutlu yıldönümü olan Şaban-ı Muazzam ayının 4ünde (Hicri 1431 yılında) tarihinde düzenlenmesi açısından apayrı bir öneme sahipti. Mukaddes Türbe bünyesindeki tüm bölümlerin haftalar önceden hazırlığını tamamladığı bu festival için, Mukaddes Türbe bünyesindeki Mühendislik Projeleri ve Mühendislik Bakımı Bölümü özel olarak; sunum için geniş ekranlar kurdu,festival bünyesindeki konuşmacılar için sahne platformu inşa etti, özel ışıklandırma sistemi ve ayrıca süs bültenleri vb. yayınlar hazırladı.

Her üç proje ile ilgili özel olarak hazırlanmış olan fotoğraflardan oluşan olan iki bölümden oluşan kitapçıklar dağıtmak üzere Düşünsel İşler Ve Projeler Bölümü görevlendirildi. Bunun yanı sıra ilgili bölüme; gösterimi yapılmak üzere her üç projeyle ilgili ayrı ayrı çekilmiş olan üç belgeselin ve fotoğrafların özel montajı yapılmış olan özel bir belgesel film hazırlama, tüm festivalin çekiminin yapılması,dev ekranlarda canlı olarak gösterilmesi ve söz konusu özel Kutlama Töreninin kayıtlı olduğu görüntülerin birer kopyalarının uydu kanallarına dağıtılması görevi verildi.

Türbe Bünyesindeki İnternet Şubesi, Festival kapsamındaki Özel Kutlamaları internet üzerinden canlı olarak 4 ayrıntılı rapor içeren haber ile birlikte yayınlama görevini üstlendi. Bunun yanı sıra Kutlamalar ile ilgili videoları resmi siteye upload etme,haberleri elektronik ortamda yayılması ve basın mensuplarının haberlerini elektronik ortamda yayınlamasını kolaylaştırma sorumluluğu de adı geçen bölüme aitti. Aynı bölüm bünyesindeki bir diğer şube olan Basın Şubesi’ne ise; dağıtılmak üzere basılı yayınlar, plastik ve kağıt yapıştırmalar hazırlama,belgesel film cd/dvd lerinin kopyalanması ve dağıtılması, resmi olarak gelen heyetler için ve halka yönelik davetiyeler ve hediyeler hazırlanması, uydu kanalları için teknik ve lojistik destek hazırlığı yapma vb. görevler verildi. Hediyeler Ve Adaklar Bölümü de bu büyük festival için çok sayıda hazırlık çalışması yaptı. Ayrıca Türbe bünyesindeki geri kalan tüm bölümler de Kutlamaların en üst düzeyde başarılı olabilmesi için diğer hazırlıklara katkıda bulundu.

Mukaddes Hz. Abbas Türbesi Genel Sekreterliği; Irak’ta kendi türünde bir ilk olan tezhip projesinin tamamlandığını, sözü geçen Hz.Abbas Aleyhisselam’ın Harem-i Mutahharı’nın (Pâk ziyaretgâhı’nın) genişletme projesine başlandığını ve Hz. Abbas Aleyhisselam’ın Zarîhi’nin Mubarek Pencereleri’nin yenilenme projesine de başlandığını (ve bu konuda ilerleme katedildiğini – m.- ) resmi bir duyuruyla ilan etti.

Kutlamalar; Her ki mukaddes Türbe’nin – Hz. Huseyn ve Hz. Abbas Aleyhumusselam - Kâri’leri’nin (Kur’an okuyanları –m.- ) Başı olan Müezzin Hacı Mustafa Es-Sarraf’ın Kur’an-ı Kerîm’in bazı muhkem ve mubarek ayetlerini tilavet etmesi ile başladı.

Akabinde sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adil Abdulmehdi;Iraklıların Kerbela’daki mukaddes türbelerin hizmetlerine yönelik sarfettikleri çabayı çokça övdü. Türbelerin manevi konumlarının ve tüm müminler ile dünyanın her yerindeki hürlere yönelik yaptığı bağışlarda bulunduğunun yanı sıra, içinde onlarca projeyi tamamlamaları sayesinde o mübarek yöreleri; Fikri aydınlanma, kültürel ve kentsel yönden merkezler ile mimari harikalara dönüştürdüklerini söyledi. Bütün bu çalışmaların; Necef-i Eşref’te bulunan Dini Merceiyet Üst Konseyi tarafından yapılan rehberlik sayesinde gerçekleşmesinin, görmezden gelinemez bir gerçek olduğunu ifade eden Dr.Abdulmehdi; bu önemli ayrıntının da dikkatlerden kaçmaması gerektiğini hatırlattı.

Ardından sözü alan Saygıdeğer Şii Vakfı’nın Başkanı Seyyid Salih El Hayderi; “bu üç önemli projede, ve diğer; mimari,kültürel,hizmete,ziyaretçileri korumaya yönelik ve içinde bulunduğum konumdan ötürü şartların zikretmeye elvermediği başka onlarca proje ile elde edilen başarılı çabalarından ötürü” Mukaddes Türbe bünyesinde çalışanları kutladığını ifade etti.

Daha sonra sözün başına geçen Mukaddes Hz. Abbas Türbesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid Ahmed Es-Safi “Iraklıların yaratıcılığını ve üretkenliğe yönelik güçlerini harekete geçirmelerinin, dev büyüklükte projeleri başarılı bir şekilde tamamlamalarının ve bu projelere önderlik etmelerinin özel önemi vardır” diyerek sözlerinde projelerin yerli imkanlarla yapılmasının önemine işaret etti. Safi :“Yüzyıllar boyunca zorbalar ve diğerleri tarafından uğratıldığı ihmal ve düşmanlığın telafisini edilebilmeleri açısından; Mukaddes türbelerin hizmetlerinin genel olarak yapılması, hızla harekete geçebilmesi ve mümkün mertebe kendi imkanları ile çalışması” için projelerin Iraklıların elleriyle gerçekleştirilmesinin gereklilik olduğunu ifade ederek konuya daha fazla açıklık getirdi.

Konuşmalar arasına Tören Komitesi Başkanı Prof. Ali Es-Saffar tarafından okunan edebi sözler ve şiirler, kutlamalara ayrı bir renk kattı. Ardından; kutlamaların ilk bölümü, Mukaddes Türbe Genel Sekreterliği’nin; Mukaddes Türbe bünyesinde Mühendislerden ve Teknikerlerden oluşan kadronun iki yılı aşkın bir süredir çalışmalarının meyvesi olan “Hz. Ebulfazl El- Abbas Aleyhisselam’ın Hareminin genişletilmesi ve Sahn-ı Şerîf’in tavan ile kaplanması” Projesini ilan etmesiyle sona erdi.

Ardından, Projenin tasarımcısı olan Müh.Ziya El- Mecid, projeden ayrıntılarıyla bahsetmek ve projenin bitmiş halinin üç boyutlu bir dev illustrasyonunun perdesini kaldırmak için kürsüye çağırıldı. Sözlerini bitirmesinin ardından perde kaldırıldıktan sonra, illüstrasyonun ne ifade ettiğini; 2005 yılında çıkan 19 sayılı kanun gereği Mukaddes Türbe Genel Sekreterliği’ne dönülmeden önceki esas sorumlu olan bir başka gözetmen, Prof. Abdulhadi Abdulcelil izah etti. Prof. Abdulcelil, Necef’te bulunan Dini Merce’iyet Bürosu tarafından atanan “ Kerbela’daki Mukaddes Türbeler İdaresi Üst Komitesi” tarafından; 9 Nisan 2003’te devrilen diktatörlük rejiminin düşüşü sonrası atanmış ve Mukaddes Türbeleri layık olduğu makama geri döndürmek üzere göreve getirilmişti. Tasarımın İllüstrasyonunun izahatine; Prof.Abdulcelil’in Mukaddes Türbelere yönelik sunduğu hizmetleri onore etmek amacıyla özel olarak seçildi.

Ardından festival için kurulmuş olan dev ekranlarda projenin yararlarını,tasarımının güzelliğini,içten ve dıştan olarak,proje kapsamındaki sabit ve hareketli kubbeleri vb. proje kapsamındaki şeyleri göstererek anlatan ve üç boyutlu modelleme ile çizilmiş olan bir belgesel film seyretildi.

Ve sonrasında festivalin ikinci bölümüne geçildi. Bu bölümde Mukaddes Hz. Abbas Türbesi’nin ikinci başarılı çalışması olan ve Irak’ta bir ilk olan; Zarih-i Şerif’lerin imal edileceği “Aşere Atölyesi”nin altyapı çalışmasının sona ermiş olduğu ilan edildi. İlanı gerçekleştiren Mukaddes Türbe bünyesindeki Hediyeler ve Adaklar Bölümü’ne bağlı Kuyumculuk şubesi başkanı ve Projenin Teknik danışmanı olan Hacı Profesör Ra’d Es-Sa’iğ; Irak’ta üretilmiş olan bu yeni yerli ürünün özelliklerinden ve yabancı rakiplerine karşı avantajlarından söz etti. Bu ürünün üretiminin dünyanın sadece iki ülkesinin tekelinde bulunduğunu söyleyen Es-Sa’iğ; bu tekeli kıracaklarını, böylelikle Irak’ın; üçüncü üretici olacağını ve hatta diğer üretici ülkeler ile rakip olacağını kaydetti. Ve ardından proje bünyesindeki ilk üretim olarak; Mukaddes Türbe bünyesindeki adı geçen şubede üretilmiş olan, Ebulfazl Abbas Hazretleri’nin (Allah’ın Selamı O’nun üzerine olsun) Zarîhi’nin yeni pencerelerinden bir parça sergilendi.

Hz. Ebulfazl El Abbas Aleyhisselam’ın hizmetkârlarının bu zamana kadar olan çabalarını muhafaza etmek ve onore etmek gerektiğini hisseden Türbenin Genel Sekreterliği; Mukaddes Kerbela ehli seyitlerden olan Ziyauddin ailesine mensup olan 1991 yılında patlak veren Şabani İntifadası öncesi son hizmetkarından, bu tarihe geçecek olan sanat eserinin örtüsünün indirilmesini talep etti. İleri yaşından ötürü örtüyü onun adına; güzel ailesinden olan ve Türbe bünyesindeki Hizmetkar Seyitler Şubesi’ne mensup olan bir zat indirdi.

Ardından; Hz.Ebulfazl’ın (A) Mukaddes Türbesi’nin Minareleri’nin altın suyuna batırılmış mine ile tezhibinin tüm dünyanın gözlerinin önüne serileceği ve ilan edileceği kısım olan; festivalin üçüncü ve son bölümüne gelindi.

Bu bölümde; Mukaddes Türbe Yön. Kur. Gen. Sek. Sayın Seyyid Ahmed Es-Safi, Türbe bünyesindeki Mühendislik Projeleri Böl. Bşk. (Projeden sorumlu bölüm) Müh. Ziya Es-Sa’iğ ve Projeyi gerçekleştiren Mühendislik Şirketinin (Ard-ul Kudus Müh.) Başkanı Müh. Hamid Mecid projeyi bu kadar önemli ve zaruri kılan etkenler hakkında konuşmalar yaptılar.

Sonrasında Festival; Yönetim Kurulu Üyesi Seyyid Adnan Musevi ve Tezhib Komisyonu Başkanı Prof. Ali Es-Saffar’ın tarihe geçen bu proje hakkında okudukları birer şiir ile son buldu.

Ardından tezhibi sonlanmış olan minarelerin açılış töreni başladı. Tören için Irak Savunma Bakanlığı ile anlaşmalı olarak; Mukaddes Türbenin ikinci katının surlarındaki eyvanlarda Iraklı subaylar dizildi. Iraklı subaylar iki eyvan arasında bir dururken her iki yanlarında da Mukaddes Abbasiyye Türbesinin hizmetkarları duracak şekilde bir diziliş gerçekleşti. Hep birlikte askeri selam komutunun gelerek tören merasimini başlatmasını beklediler. Prestij sahibi bir askeri rütbe sahibinden selam komutu gelince de; askeri, Türbe hizmetkârı ve sivil halktan olanı ile birlikte, hep beraberce Hz. Ebulfazl’ın (A) kubbesindeki sancağına yönelerek selamlandı. Törenin bu bölümü, İmam Huseyn’in (A) Komutanı ve Sancaktarı’nin heybetini selamlamak ve sembolik bir saygı sunuşu ifade etmek için düzenlendi.

Ardından tüm mübarek taklit mercilerinin ve değerli alimlerin temsilcileri Minarelerin açılışını düzenlemek üzere sahneye davet edildi. Sonrasında da Iraklı Aşiret Şeyhleri davet edildi. Ve akabinde de başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adil Abdulmehdi olmak üzere, Festivalde bulunan Irak devlet erkanından olan resmi şahsiyetler davet edildi tören sahnesine.

Ardından spotlar minarelere doğru çevrildi ve tüm dünyadaki müminler için göz aydınlığını ortaya koyacak olan olayın emri - tören örtülerinin indirilmesi - meraklı gözlerle, heyecanla ve hep birlikte beklenmeye başladı. 22 aydır süren çalışmalardan dolayı üzerleri kaplanan plastik örtünün kaldırılmasının ardından, minareler her birinin üzerinde Mukaddes Abbasiyye Türbesi’nin bir logosunun bulunduğu büyük birer beyaz birer örtü ile kaplanmıştı.

Ardından emir verildi ve beyaz örtüler minarelerin temellerinin bulunduğu Mukaddes Abbasiyye Türbesi’nin zeminine doğru, her iki minarede de eşzamanlı ve yavaş bir biçimde inmeye başladı ve yapılan tezhibin güzelliğini ortaya koymaya başladılar. Bu esnada da aralarında altın ve gümüşün bulunduğu parlak renkli konfetiler minarelerin şerefelerinden uçuşmaya başladı. Minareleri görmeyi hasretle bekleyenlerin yürekleri sevinçle doldu ve kalpler; İmam Huseyn Aleyhisselam’ın Kerbela’sının semalarına ışık tutacak olan Minare-i Şerifeleri tamamlanmış halleriyle görebilmek için heyecanla atmaya başladı…

Ardından Mukaddes Abbasiyye Türbesi’nin resmi marşı olan “Neşidul ‘iba – Haysiyet Marşı” okundu. Bu marş; Hz.Ebulfazl’ın (A) Hizmetkarlarının vazifelerini teslim alırken ve vazifelerini teslim ettikleri Pazartesi ile Perşembe günlerinde ve özel günlerde okuduğu marştır.

Sonrasında destansı tezhibi anlatan belgesel film seyretildi. Ve son olarak da festival Haysiyet marşı ile sonlandı. Böylece, ; inananların yolunu aydınlatarak Peygamberlerin Efendisi Muhammed’in Ehlibeyti’ne (Allah’ın Salatı ve Selamı onların üzerine olsun) hizmetin başka bir sayfası, tarihe ;İlk uygarlıkların bulunduğu, Peygamberlerin iniş yurdu ve Masum İmamların (Allah’ın Selamı Onların üzerine olsun) defingâhı olan Irak’ın topraklarında yazılarak kapandı ve O en kutlu şahsiyetlere hizmetin ölümsüz tarihine geçmiş oldu.

Uluslar Arası 6. Şehadet Baharı Kültür Festivali Organizasyon Komitesi Üyesi Seyyid Akil El-Yasiri; bu törenin, Festivalin ikinci günü dolayısıyla düzenlenen faaliyetler kapsamında olduğunu söyledi. Bu sene 6.sı düzenlenen Festival; İmam Huseyn (A), İmam Seccad Huseyn bin Ali (A) ve Hz. Ebulfazl El Abbas’ın (A) doğum günlerinin hep birlikte kutlanması münasebetiyle her sene düzenleniyor.Festivalin sponsorluğu Mukaddes Abbasiyye Ve Huseyniyye Türbeleri’nin Genel Sekreterlikleri tarafından düzenleniyor.

Törenin Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Ali Es-Saffar iki buçuk saati aşkın süresine rağmen düzenlenen merasimin canlı olarak 13 uydu kanalı ve çok sayıda yöresel televizyon kanalı aracılığıyla dünyanın her bir bölgesindeki milyonlar tarafından seyredildiğini kaydetti. Saffar, festivalin 30’dan fazla Irak, Arap ve Yabancı ajans tarafından haber olarak yayınlanmasının yanı sıra; dünyanın çeşitli yerlerindeki onlarca görsel, işitsel ve yazılı basın öğesi tarafından duyurulduğunu da sözlerine ekledi.
Saffar; 20’den fazla ülke’den gelen resmi,dini ve halk bünyesindeki heyetin, Iraklıların Mukaddes Türbelere hizmetini görmek ve bu sene 6.sı düzenlenen Şehadet Baharı Kültür Festivali’nin faaliyetlerinin listesinde bulunan özel öneme sahip kutlamada bulunmak için katıldıklarını aktardı.

Katılan dini şahsiyeler hakkında bilgi veren Saffar; üç önemli kutlamalara Aziz Merceiyetlerin Necef’te bulunan temsilciliklerinin, çok sayıda saygıdeğer Alimin, Saygıdeğer “Şii Vakfı” Başkanı Seyyid Salih El-Hayderi’nin, Irak’ta bulunan Mukaddes Türbelerin temsilcileri olarak da; Aleviyye (İmam Ali) Türbesi Genel Sekreteri Seyyid Mehdi El-Huseyni, Kazımiyye (İmam Kâzım) Türbesi Genel Sekreteri Hacı Fazıl El- Anbari, Huseyniyye (İmam Huseyn) Türbesi Genel Sekreteri Şeyh Abdulmehdi El- Kerbela’i ve Abbasiyye (Hz. Ebulfazl Abbas) Türbesi Genel Sekreteri Seyyid Ahmed Es-Safi’nin katıldıklarını aktardı.

Saffar kutlama törenine katılan resmi ve tüzel kişilikler hakkında şu beyanatlarda bulundu: “ Törene Irak’tan, Arap ülkelerinden ve Yabancı ülkelerden çok sayıda heyet ve katılımcı iştirak etti. En bariz olanı Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Adil Abdulmehdi idi. Onun yanı sıra; İçişleri Bakanı Cevat Bulani, çok sayıda bakan vekili ve parlamento üyesi katıldı. Irak Ordusu ve Güvenlik Güçlerine mensup çok sayıda komutanın iştirak ettiği törende; Arap ülkeleri’nden birçok üst düzey sorumlu ve Yabancı İslami ülkelerden gelen şahsiyetler, Iraklı Aşiret şeyhlerinden oluşan büyük bir kitle de törende hazır bulundu. Ayrıca, toplamda 7den fazla ülkeden gelen yabancıların da bulunduğu, onbinlerce mümin ve ziyaretçi, bu önemli ve tarihi münasebetin izletilmesi amacıyla kurulmuş olan 3 dev ekranın bulunduğu yerler olan; Mukaddes Abbasiyye Türbesi’nin içi ve iki Mubarek Türbe Arasındaki meydanda toplandı.”

Birçok uydu kanalı kutlama organizasyonunu şu sözlerle dünyaya duyurdu : “ Kutlamalar gerçekten de birçok yönden uluslar arası düzeydeydi. Sunulması olsun, medyaya duyuruluş şekli olsun, organizasyonu olsun,düzenleniş tarihinden ötürü kazandığı önem bakımından olsun, Irak için bir ilkti ve Iraklıların eliyle düzenlendi.(Böylece) yüzyıllardır bu tip projelere destek olan civar ülkelerin tekelini kırmış oldu.”

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: