Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Erbaini Niyabet yoluyla ziyaret programına 100 binden fazla ziyaretçi kaydoldu

Hz.Peygamber Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle naklolunmuştur: “Müslümanların işlerini umursamadan gecesini geçiren kimse, onlardan değildir.”

Hakkın okulu olan Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en üstün salât-u selâmı, başta Hz.Peygamberimiz olmak üzere hepsine olsun) okulu da yetiştirdiği öğrencilerine başka insanların hislerinin farkında olma ve bunu gözetme bilincini aşılamıştır. Bu başka insanlar; müslümanların geneli olursa açıktır ki bu hususta daha fazla bir önceliğe sahip olacaklardır. Mümin, hislerinin gözetilmesinde öncelik hakkına sahiptir. Hz.Ebâ Abdillah İmam Huseyn’i (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kabr-i Şerîfi’nin yanı başında ziyaret etmenin şerefine nail olmak şereflenmek her müminin hayalidir, hatta en güzel hayallerinden biridir. Bazen müminin içinde bulunduğu coğrafya ya da tekfirci terörün varlığı bu buluşmaya mani olsa da; önemli olan niyettir. Çünkü kalacak olan amellerdir ve ameller de niyetlerle kalır.

Dünya’daki en büyük toplanma, Mukaddes Kerbelâ’da gerçekleşti. Bu toplanmaya katılanlar kadar; uydu kanallarından bunu takip eden ve katılamadığı için aşkla yanıp tutuşan Şehitlerin Efendisi’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşıklarının duyguları da bir o kadar önemliydi. Çünkü yeter ki niyetler samimi olsun; nice olmaz denen şeyler oluverirdi.

İşte bu hakikatlerin bilincinden yola çıkan Uluslar arası El-Kefîl Ağı; başta olmak üzere tüm özel ziyaretlerde yaptığı gibi hazırlıklarını tamamladı ve niyabet yoluyla ziyaret sayfasına kayıt yaptıran herkes için, hiçbir amelini ya da duasını ihmal etmeden Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Erbain ziyareti yaptı.

Dünyanın dört bir yanından ve Uluslararası El-Kefîl Ağı’nın beş farklı dildeki (Arapça, Türkçe, Farsça, Urdu, İngilizce) niyabet yoluyla ziyaret sayfalarına kayıt yaptıran ziyaretçilerin sayısı 100 bini geçti. Bu ziyareti eda edenlerin arasında Yüce Dini Merceiyet temsilcisi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Sn. Seyyid Ahmed Safî ile Mukaddes Türbe tarafından o esnada konuk edilmiş olan seçkin alimler de bulunuyordu.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü Arapça,Türkçe,Farsça, Urduca ve İngilizce dillerindeki tüm bölümlerinde özel birer Niyabet Yoluyla Ziyaret sayfası açmıştır. Bu sayfalar dünyanın dünyanın farklı yerlerinde bulunmakta olan ama Mukaddes Kerbelâ şehrine gelemeyen, Hz.Ebulfazl (Allah'ın selâmı O'nun üzerine olsun) için iştiyâk ile yanıp tutuşan, O'nunla birlikte hayatına yeni bir sayfa açmak isteyen, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilmesinde O'nun vesile olmasını isteyenler ya da bütün bunları gerçekleştirmeyi isteyen Ehlibeyt (Allah'ın en güzel salât ve selâmı onlara olsun) Âşıkları'na ayrılmıştır. Kendi adına, ailesi,akrabaları veya sevdikleri adına, ölü ya da diri fark etmeksizin kimin adına olursa olsun kayıt yapılan herkes adına; Hz.Abbas (Allah'ın selâmı O'nun üzerine olsun) Türbesi tarafından özel görevlendirilen hizmetkârlardan biri tarafından bizzat ziyaret yapılacak ve iki rekat namaz kılınacaktır.

Niyabet yoluyla ziyaret sayfamıza kaydolmak için buraya tıklayınız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: