Seyyid Safî’den Erbain ziyaretinin başarısına katkıda bulunan herkese teşekkür ve yetkili taraflara gelecek ziyaretlerde hataların telafisi çağrısı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Seyyid Ahmed Safî, Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Erbain ziyaretinin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan devlet daire ve kurumları ile halk kuruluşlarına teşekkür etti.

Seyyid Safî Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na verdiği demeçte şunları söyledi:

“Yaratılana teşekkür etmeyen, Yaradan’a teşekkür etmemiştir.”

“Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Erbain ziyareti merasimlerinin bitmesi münasebetiyle; diğer ziyaretlere kıyasla her ölçü ve ölçüt bakımından istisna olan bu ziyaretin başarılı olmasına katkı sağlama şerefine nail olan tüm müminlere büyük şükran ve takdirlerimizi sunar, övgülerimizi ifade ederiz.Bu ziyaretin başarılı olmasına katkı sağlayan; bilhassa Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretçilerine; Irak’ın içinden ve dışından eyalete (Mukaddes Kerbelâ’ya) gelen ziyaretçilere hizmet için harcadıkları emeklere ve takdim ettikleri büyük hizmetlerden ötürü Irak içinden ya da dışından Huseynî matem alaylarına, yapılara ve hizmet gruplarına; tüm hizmet daireleri ile birlikte Kerbelâ yerel yönetimine ve ellerindeki beşerî güç ile araç bazındaki imkanları ile ona (Mukaddes Kerbelâ yönetimine) katkı sağlayan diğer eyaletlerin hizmet dairelerine teşekkürlerimizi ifade ederiz. Aynı şekilde Orta Fırat operasyonu komutanlığı ve tüm birlikleri ile birlikte Mukaddes Kerbelâ polis komutanlığına, ona destek sağlayan diğer sınıflardan kıtalara ve operasyonel birliklere; hükümet tarafından ya da hükümet tarafından olmayan gönüllülere ve sivil toplum örgütlerine (kadar) ulaştırma planını (uygulamaya koyan) tüm taraflara teşekkürlerimizi ifade ederiz.”

“Ayrıca, bu ibadetin dünyanın her yerine taşınmasında aktif bir etkisi olan ve büyük bir rolü bulunan (yazılı, işitsel ve görsel olmak üzere) tüm medya organlarına; Ehlibeyt (Selâm olsun Onlara) okulunun kavram ve öğretileri ile Onlar’ın sapasağlam yolunun izinden giden takipçileri ve aşıklarının bu mubarek ibadeti eda edişlerini yaymalarından ötürü teşekkür ederiz.”

“Aynı şekilde Erbain ziyaretçilerine hizmet sunmak ve ziyaretçiyi azami düzeyde hoşnut etmek için olağanüstü emek sarfeden ve gecesini gündüzüne katan; İki Mukaddes Türbe’nin hizmetkârlarına, bu şerefe nail olmalarına yardım edenlere ve bilhassa ziyaretçilerle doğrudan temasta olan bölümlere özel teşekkürlerimizi ifade ederiz.”

“Aynı şekilde güvenlik ve hizmetten dolu taraflara bu ziyarette vuku bulan hataları; inşa’Allah gelecek ziyarette telafi etmeye, çözmeye ve ortadan kaldırmaya çağırıyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: