ارائه مقالات علمی دانشگاهی در نهمین همایش بین المللی ربیع الشهاده

صبح روز پنج شنبه 18 آبانماه 1393 مطابق با 16 ربیع الاول1436 هـ .ق و 8 فوریه 2014 م جلسه ارائه مقالات علمی دانشگاهی نهمین همایش بین المللی ربیع الشهاده رسما آغاز شد.
این جلسه شاهد ارائه شش مقاله دانشگاهی بود که با مقاله دکتر محمد حمید سلمان از کشور بحرین با عنوان " نقش تند روی دینی در تهدید امنیت جهانی" آغاز گردید.
در این مقاله دکتر محمد حمید سلمان با اشاره به نقش تند روی دینی در جامعه امروز و تهدید مبانی امنیت جهانی از سوی این طرز فکر گفت: تند روی دینی که بعنوان نقیض اعتدال و میانه روی شناخته شده است همچنان از لحاظ معنای لغوی و مفهوم اصطلاح اجتماعی و معنای امنیتی و سیاسی آن تعریف پذیرفته شده ای ندارد اما این تند روی و ترور که زاده این تفکر است نشان واحدی در طی دو دهه گذشته داشته اند بطوریکه حالتی از ازهم گسیختگی در جامعه انسانی متمدن امروز ایجاد نموده و در همه جهان منتشر شده است.
مقاله دوم را خانم دکتر بلقیس عیدان از دانشگاه بغداد با موضوع " تسامح وسیله ای برای زندگی مسالمت آمیز، قرآن کریم مثال روشن" ارائه نمود. دکتر بلقیس عیدان در این مقاله به موضوع تسامح مطابق آنچه از قرآن کریم قابل استنباط شده است پرداخته و می گوید: تسامح مطابق نظر قرآن، شعوری انسانی است که فرد به دیگری احترام گذاشته و عقاید طرف مقابل و فعالیتهای فکری اش را می پذیرد و آنچه امروز جامعه بشری را با نزاع ها و جنگها مواجه نموده است همانا دوری جوامع از این مفهوم قرآنی رفیع است.
مقاله سوم را مشترکا آقایان ظاهر محسن الیاسری و دکتر موح عراک العلوی از دانشگاه بابل عراق اراده نمودند.
این مقاله با عنوان " سوسیولوژی خشونت اجتماعی و مشکل جوامع " ارائه و در آن آمده است: در بنای جوامع بشری، اصول و مبادی نقش مهمی ایفا می کنند بطوریکه مبادی و اصول هر جامعه نقش چارچوبی برای آن جامعه ایفا می نمایند که مردم در آن قالب با این جامعه همکاری نموده بطوریکه این همکاری در انسجام جامعه و تکامل آن نقش بسزائی خواهد داشت.
بروز هرگونه اختلال در این سیستم موجب از دست رفتن تعادل روحی و اجتماعی در بین افراد جامعه و در نتیجه فقدان اعتماد به نفس و اعتماد به جامعه در افراد آن جامعه می گردد.
مقاله چهارم این همایش را آقای خلیل خلف بشیر از دانشگاه بصره ارائه نمود.
در این مقاله دکتر خلیل به نقش پیامبر اکرم در ایحاد و تقویت وحدت بین بخشهای مختلف جامعه اسلامی (که دچار تفرقه شده بودند) پرداخت. در این مقاله دکتر خلیل به نقش پیامبر در عدم فرق نهادن بین ارباب و برده، عرب و فارس و فقیر و غنی، سیاه پوست و سفید پوست و بین انصار و مهاجرین اشاره نموده و می گوید : در دیدگاه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هیچ برتری بین افراد جز بواسطه ایمان وجود ندارد.سپس در این مقاله دکتر خلیل به پایه های وحدت اسلامی علاوه بر ابزارهای آن پرداخت.
در مقاله پنحم این جلسه که از سوی دکتر اسعد شریف الاماره از دانشگاه واسط ارائه گردید، به رشد اجتماعی بعنوان فرآیند یادگیری چگونگی عضویت در جامعه بواسطه نقش پدر، دوست و شهروندان اشاره شده و آمده است: زمانی که دوری از خشونت بعنوان وسیله ای از ابزارهای فعالیت سیاسی و اجتماعی معرفی و شناخته شود،این رشد یافتگی اجتماعی باعث بیداری وجدان در بین طرفین و جامعه می گردد.
مقاله ششم و پایانی این جلسه را خانم دکتر سعاد سبتی عبود از دانشگاه بغداد با موضوع" مبانی اجتماعی و رابطه آنها با خشونت دانشگاهی در بین دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی" ارائه نمود.
در این مقاله دکتر سعاد سبتی عبود به معرفی مبانی اجتماعی در نزد دختران دانشجو و رابطه آن با خشونت در دانشگاه و تفاوت بین رابطه بین مبادی اجتماعی و این نوع خشونت و مبانی اجتماعی و خشونت دانشگاهی پرداخت.
در پایان وی راهکارهایی برای برطرف نمودن این مشکل و نتایج ناشی از آن ارائه نمود.

نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: