گفتگوی ادیان در تمدن بشری و فرهنگ ملتها، عنوان جلسه علمی در حاشیه همایش بین المللی ربیع الرساله

جلسه علمی
صبح روز جمعه 19 آبانماه 1393 مطابق با 17 رییع الاول 1436 هـ.ق، سالن اجتماعات خاتم الانبیاء در آستان مقدس حسینی شاهد برگزاری جلسه ای علمی با موضوع گفتگوی ادیان در تمدن بشری و فرهنگ ملتها از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات آستان مقدس حسینی بود. این جلسه در حاشیه نهمین همایش بین المللی ربیع الشهاده با حضور اندیشمندان عراقی و خارجی با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.
این جلسه شاهد ارائه 4 مقاله با هدف تعریف گفتگوی ادیان به عنوان تلاقی ادیان آسمانی به منظور تلاش برای گسترش آرامش و امنیت در جامعه بشری و بررسی راه های ممکن برای محو نمودن خشونت، جنگ و مبارزه با فقر و حفاظت از محیط زیست و حفاظت از کرامت انسان بود.
اولین مقاله را آقای دکتر آنتوان مسره رئیس کرسی یونسکو در دانشگاه قدیس یوسف ارائه نمود و گفت: در حال حاضر در دنیا دو نوع دیپلماسی دینی وجود دارد. اول دیپلماسی ادیان نگران و دیگری دیپلماسی ادیان تهدید آمیز. امروز شاهد عقب نشینی و کاهش نفوذ ایدئولوژی های کومونیستی و سرمایه داری هستیم که این امر نشانگر افزایش آگاهی بشر و ایجاد فکر تهدید پذیری برای برخی ادیان و مکاتب از سوی برخی ادیان تهدید کننده می باشد.
مقاله دوم را در این جلسه آقای دکتر جورج عطاءالله استاد دانشگاه عالی حقوق و علوم سیاسی، اداری و اقتصادی لبنان با محوریت چگونگی گفتگوی روزمره بین پیروان ادیان ارائه نمود.
سپس آقای دکتر ایاد محمد علی استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بغداد به پایه های زندگی مسالمت آمیز بر مبنای آموزه های قران کریم و سنت نبوی شریف اشاره نمود و گفت: این پایه ها بر 3 اصل استوارند: اول اصل خلیفه الهی بشر در زمین و دوم مسئولیت بشر و ضرورت محاسبه روزمره بشر از سوی خویشتن خویش با هدف تحقق زندگی مسالمت آمیز و اصل سوم احترام حقوق انسانهاست که هیچ کسی حق سلب آنرا از دیگران جز بواسطه شریعت الهی ندارد.
مقاله پایان این جلسه را آقای دکتر عدنان الشروفی از دانشکده حقوق دانشگاه کربلا با محوریت تعریف معنی همزیستی و پایه های همزیستی بر اساس قوانین معاصر بشری و شریعت اسلام و نگاه شریعت به انسان و برخورد دین با موضوع ادیان آسمانی و همچنین نقش انسان در تحقق همزیستی مسالمت آمیز بدون توجه به دین و مذهب و بدور از تعصب ارائه نمود.
در پایان حاضرین سوالات خود را از اندیشمندان صاحب مقل=اله مطرح نمودند.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: