İnsani yardım ve destek programını sürdüren Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Göçmenlere Yardım Komitesi’nden göçmen sorunlarına kökten çözüm bulunması çağrısı

Mutahhar Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Göçmenlere Yardım Komitesi; terör sebebiyle evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan ailelere yardım programı çerçevesinde yardımlarını sürdürüyor. Komite, toplam 22 binden fazla terör göçmenine yardım ediyor.Bu göçmenler Mukaddes Kerbelâ içerisinde ve girişlerinde yer alan Huseynîye (Huseynî dergah) ve bazı evlerde barınıyor.

Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na konuşan söz konusu Komite’nin Başkanı Seyyid Nafi Musawî; çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Göçmenlere Yardım Komitesi’nin çalışmaları ara vermeksizin devam ediyor. Komite elindeki tüm imkanlarla göçmenlerin yaşadığı şiddetli sıkıntıları hafifletmek ve kolaylık sağlamak için barınma, konaklama vb diğer insani hizmet alanlarında çalışma yapıyor. Hükümet tarafından ise neredeyse eser yok. Komitenin ailelere yardım, sıkıntılarını hafifletme ve hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel programı kapsamında düzenlenen yardımlar, bazı hayırseverlerin yardımları aracılığıyla yapılıyor.”

“Kış mevsimine girilmesi ile birlikte çok sayıda elektrikli ısıtıcı ve battaniye partilerinin dağıtımını kapsayan plan uygulamaya kondu.Daha öncesinde de beyaz eşya ve kışlık giysi partileri dağıtımı yapılmıştı.Ancak göçmenlerin kahir ekseriyeti Huseynîye’lerde (Huseynî dergahlarda) kalıyor. Bu binalar doğal olarak büyük boşluklar barındırdığından ısıtılması zor oluyor. Özellikle de dondurucu soğuk ve yağışların yaşandığı bu günlerde (daha da zorlaşıyor). Bu da göçmenler içerisinde büyük oranı oluşturan çocuklarda özel hastalık vakalarının doğmasına sebep oldu.”

“Hükümet’e ve diğer insani yardım kuruluşlarına göçmenlere yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri; yama yapmalık değil, kökten çözümler bulmak için çalışmaları ve hem güvenlik, hem de insani yönden yapılan her tür talebi yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Özellikle de şu anda bazılarının dönüş fırsatı yok olmuş durumda. Bölgelerine geri dönmeye rağbet etmiyorlar.Çünkü; günümüzün haricileri, tekfirci terörist çeteler ile onların yandaşları iğrenç bir mezhepçilik sergileyerek işledikleri suç ve kötülükler yüzünden her şeylerini kaybetmişler. O yüzden de sıkıntılarını bitirmek ve yaşadıkları zorlukları hafifletmek için çabaların birleştirilmesine ve dayanşma ile imkanların (çoğaltılmasına çok) ihtiyacımız var.”


Söz konusu komite, doğrudan Mukaddes Türbe Genel Sekreterliğine bağlı olup, sıcak çatışmadan kaçan aileler için; imkanlar elverdiğince gıda, giyim, barınma, sağlık vb. gibi asgari düzeyde insanca bir yaşam tedarik etme vazifesini uhdesine almıştır. Haberimizin konusu olan hizmet de bunlardan biridir. Göçmenlere hizmet sürecinde diğer yapılanlar için haber arşivimizde yer alan ilgili haberlere tıklayabilirsiniz.

Son olarak; Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Allah-u Teala bereketli gölgesini bakî kılsın), Kerbelâ temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî aracılığıyla bu alana yönelik yaptığı çağrıyı hatırlatmak isteriz:

“Muhtelif yerlerde yaşanan savaş sebebiyle evlerinden yurtlarından göç etmek zorunda kalan insanlar; cereyan eden olaylar neticesinde çok zor durumda kalmışlardır. Bizler de ilgili uluslar arası ve yerel kuruluşları; her geçen gün sayıları gitgide artmakta olan bu ailelere yardım için acele etmeleri hususunda çağrıda bulunuyoruz. Şu anda zorlu ve acımasız insani şartlar altında yaşamaktadırlar. Aynı şekilde tüm vatandaşları bu ailelere; yaşadıkları trajediye yaraşan bir insani duruş sergilemeye davet ediyoruz. Bu duruş da; barınma, yeme ve diğer ihtiyaçlarını mümkün olan her türlü yardımı yapmak suretiyle olacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: