“Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Zarîh-i Şerîfi’ne atılan para nasıl toplanıyor ve nereye gidiyor?” diye merak edenlere…

Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndaki Zarîh-i Şerîf’inin açılma merasimi, Zarîh-i Şerîf’e ziyaretçiler tarafından atılan para ve hediyelerin nasıl toplandığına dair birçok soru geliyor. Biz de Mukaddes Türbe’nin “Cevap Penceresi” (Bir tür danışma birimi) ve elektronik posta yoluyla bize gelen bu soruları yanıtlamak ve kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına detayları paylaşmak istedik.

Konuyla ilgili Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreter Vekîli Müh. Beşîr Er-Rubeyî’ye bazı sorular sorduk. Şunları söyledi: “Her hicri aybaşında Zarîh-i Şerîf’in açılmasının vakti gelir. Mukaddes Türbe Yönetim Kurulu Meclisi ve Mukaddes Türbe Bölümleri Başkanları’ndan oluşan bir komite oluşturulur.Bu komiteye Mukaddes Ziyaretgâh’ın bereketlerinden faydalanmak niyetiyle ; Mukaddes Kerbelâ eyaletinde yer alan ilim havzaları temsilcileri, Mukaddes Kerbelâ eyaleti yasama ve yürütme organları temsilcileri ile (eyalet bünyesindeki) bazı hizmet ve güvenlik kurumlarının temsilcileri de katılır. Bunlar kendilerine daha önce yöneltilen davet doğrusunda, Zarîh-i Şerîf’in açılması merasiminde hazır bulunmakla şereflenmek amacıyla iştirak eder ve daha fazla kişinin bu şerefe katılabilmesi için dönüşümlü olarak değiştirilirler.”

“Sn. Mukaddes Türbe Genel Sekreteri ya da Mukaddes Türbe Genel Sekreteri tarafından resmi yazıyla görevlendirilen temsilcisi tarafından Mukaddes Türbe’nin Sahibi’ne (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hürmet ve iclal ile dolu bir merasim içerisinde Zarîh-i Şerîf açılır. Sonra da açılış merasime katılmak üzere önceden belirlenmiş topluluk içerisinden bazı kişiler seçilir.Seçilen bu kişiler, Zarîh-i Şerîf’in içerisine girer, içeriye atılmış olan para ve değerli eşyaları toplar ve özel torbalara koyar. Daha sonra bu torbalar da alınır ve hem sağlam, hem de iyi korunan bir kasa içerisinde tutulur.”

“Sonrasında da paralar ile değerli eşyalar birbirinden ayıklanır. Değerli eşyalar eritildikten sonra Mukaddes Türbe’nin tezhibi çalışmalarında kullanılmak üzere külçelere dönüştürülür.Bu çalışmaların başında da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin yapımı çalışmaları gelmektedir. Ardından da paralar yeniden ayıklanarak her biri geldiği ülkeye göre tasnif edilir. Bu çalışmalar Hediye, Nezir ve Vakfedilenler Şubesi’ndeki Para Tasnif Şubesi tarafından gerçekleştirilir. Akabinde tasnif edilmiş olan paralar bu amaca yönelik hazırlanmış bir sicile kaydedilir ve Zarîh-i Şerîf’in açılış çalışmalarını gerçekleştiren komitenin tüm üyeleri bu sicili imzalar.”

“Sonra Mukaddes Türbe tarafından ayıklanıp tasnifi yapılan yabancı paraların bozdurulması amacıyla kurulan “Meblağların Bozdurulması” komitesi görevi devralır ve yerel piyasadaki en iyi fiyatlarla dövizleri bozdurur. Böylece değerli ziyaretçilerin Mukaddes Zarîh’e atmış oluğu tüm paralar yalnızca Irak para birimine (yani Irak Dinarına) dönüştürülür. Ardından Mukaddes Türbe’nin geliştirilmek, projelerinin tamamlamak ve değerli ziyaretçilere hizmet için kullanılmak üzere Rafideyn Bankası’nda Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ait banka hesap numarasına yatırılır. Mukaddes Türbe’nin paralarını koyduğu bankadan başka herhangi bir cihet ile muamelesi yoktur.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Sn. Ahmed Safî daha önce Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunmuş ve özetle şunları söylemişti: “Türbe’nin hizmetleri, geliştirilmesi ve ziyaretçilerine hizmet edilmesi için Türbe bölümlerinin ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden farklı çalışmalar yapılmakta, projeler gerçekleştirilmekte ve mühendislik, teknik, bilimsel, hizmet vb amaçlara yönelik araçlar ile otomobil araçları alımı yapılmaktadır. Tüm bunların maliyeti %80 oranında Irak Bakanlar Meclisi’ne bağlı Şii Vakfı Divanı’nden (Konseyi), geri kalan %20’lik oran da; ziyaretçiler tarafından Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Zarîh’inin içerisine bırakılan nezirlerden ve Mukaddes Türbe’deki Hediyeler ve Nezirler (Adaklar) Bölümü’ne yapılan bağışlardan karşılanmaktadır. Bu ikisine (Zarîh-i Şerîf ile Hediyeler ve Nezirler Bölümü) Irak içerisindeki ya da dışındaki Iraklılardan ve Hz.Ebulfazl Abbas’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaret etmek için gelen yabancı ülke vatandaşlarından bağış,hediye ve nezirler gelmektedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: