Uluslar arası Şahadetin Baharı Kültür Festivali hazırlıkları sürüyor: Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) konulu Belgesel Film Yarışması şartları ilan edildi

Geçen sene Uluslar arası Şahadetin Baharı Kültür Festivali’nde ilki düzenlenen Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) konulu belgesel film yarışması büyük bir başarıya imza atmış ve büyük rağbet görmüştü. Yarışmadan sorumlu komite, daha da başarılı sonuçlar ortaya atacak yeni yapımların doğması için yeni şartlar ve sınırlamalar getirdi.

Festivalin hazırlık komitesi üyesi ve Mukaddes Hz. Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Kültürel İşler Bölümü Başkanı Şeyh Ammar Hilali Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na belgesel film yarışması şartlarını bildirdi. Şartlar şöyle:
1-Filmin konusu Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Davası olmalı ve olaylar Davanın boyutlarından birini, yansımalarını ve etkilerini işlemelidir. (Film festivalin hedefine de hizmet etmelidir.)
2-Filmin; daha önce herhangi bir medya organında, uydu kanalında, internet sitesinde ya da akıllı telefonda gösterimi yapılmış olmamalı.
3-Arapça konuşulmayan filmin ya Arapça altyazısı bulunmalı ya da fasih Arapça ile dublajı yapılmış olmalı.
4-Filmin süresi 20 dk’yı aşmamalı.
5-Filmlerin en son teslim tarihi mubarek Receb ayının 10.günüdür.
6-Yarışmaya katılan filmin teslim edilmesi; bir kopyasının DVD halinde doğrudan bölüm başkanlığına (Kültürel İşler Bölümü) teslim edilmesi ya da yukarıda belirtilen tarihten en geç 5 gün önce rabee@alkafeel.net e-mail adresine link yoluyla gönderilmesi şeklinde gerçekleşir.
7-DVD olarak ya da link yoluyla yarışmaya katılan filmlerin kapağında şu bilgiler yer almalıdır: Filmin adı, filmin süresi, yönetmenin adı ve –Ana dili Arapça değilse- filmin ana dili. Filmin herhangi bir yerinde logo olmamalıdır.
8- Festivalden sorumlu Üst Komite yarışma için başvuran filmleri kullanma hakkına ve “Huseynî Belgesel Filmler Kütüphanesi”nde dijital arşiv olarak saklama hakkına sahiptir.
9-Katılımcılar, Festivalden sorumlu Üst Komitenin yazılı iznini elde etmeden filmleri başka bir yarışmada gösterme ya da onlarla yarışma hakkına sahip olmayacaktırlar.
10- Katılacak filmlerin listesi Festivalden sorumlu Üst Komite tarafından festivalin başlama tarihinden önce ilan edilecektir.
11-Filmlere hiçbir şekilde ve hiçbir durumda silme, değiştirme ve kurgu yapılmayacaktır.Ya kabul edilecektir ya da reddedilecektir.
12- Yarışmaya katılacak filmler festivalin logosunu taşımalıdır.
13- Yarışmaya katılım rabee@alkafeel.net e-mail adresine müracaat ederek elde edilen formlar ile gerçekleştirilecektir.
14- Film Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) Davası’nın kutsiyetine ve dini geleneğe riayet etmeli, ülkedeki toplumsal ve siyasi geleneğe riayet etmelidir.

Şeyh Ammar Hilali ayrıca yarışmanın hedefine en yakın olan film seçileceğini ve Mısır, Lübnan, Suriye, İran ile Irak’tan hakemlerin yer aldığı bir jüriden geçeceğini bildirdi.

Yarışmanın birincilik ödülü 35000 USD, ikincilik ödülü 2000 USD, üçüncülük ödülü 2000 USD olup bunun dışında 1000’er USD’lik yedi ödül daha verilecektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: